Výsledky vyhľadávania

 1. DS Smith Slovakia s.r.o. Prečo by mali byť obaly "Packaging" piatym P marketingového mixu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 12-13.
  článok

  článok


 2. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Problémy podnikania a využitie marketingového mixu. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 23 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. ŠUPÁK, Juraj. Sponzoring ako súčasť marketingu športu : dizertačná práca. Školiteľ: Júlia Lipianska. Bratislava, 2017. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. HOMBURG, Christian. Marketingmanagement : Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. 6. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. 1368 s. ISBN 978-3-658-13655-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. KUKANJA, Marko - GOMEZELJ OMERZEL, Doris - BUKOVEC, Boris. A restaurant quality model based on marketing factors. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 157-171.
  článok

  článok


 6. DUBCOVÁ, Gabriela - HRUŠOVSKÁ, Dana. Podiel firmy na dopyte na trhu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s.205-213 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok


 7. BARTOŠ, Adam. Comparison of chosen tools and marketing activities of ngos and smes. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 89-94 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 ; VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 8. PETROVČÍKOVÁ, Katarína. Ovplyvňovanie výberu lekára špecialistu pomocou word of mouth marketingu. In Veda a výskum v univerzitnej praxi. Medzinárodný vedecký workshop. Veda a výskum v univerzitnej praxi : zborník z medzinárodného vedeckého workshopu konaného v dňoch 5.9.2017 - 7.9.2017 v Levočskej doline [elektronický zdroj]. - Košice : Human Retail Akadémia, 2017. ISBN 978-80-972757-0-9, s. 49-53 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 9. BUKOVOVÁ, Sylvia - DUBCOVÁ, Gabriela. The Specifics of marketing of third sector non-profit organizations. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 7-13 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 50 %, VEGA 1/0546/15 50 %.
  článok

  článok


 10. PRUŽINSKÝ, Michal. Knowledge management in the marketing mix of small food businesses. - Registrovaný: Scopus. In Smart city 360°. EAI international summit. Lecture notes of the Institute for computer sciences, social informatics and telecommunications engineering : First EAI international summit, Smart city 360° : Bratislava, Slovakia and Toronto, Canada, October 13–16, 2015 : revised selected papers. - [Cham] : Springer International Publishing, 2016. ISSN 1867-8211, 2016, vol. 166, pp. 541-550. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok