Výsledky vyhľadávania

 1. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Impulz aktivuje dobré vystavenie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 7-8/19, č. 48, (2019.
  článok

  článok

 2. STANKOVÁ, Monika. Súčasné trendy v Shopper marketingu a ich vplyv na nákupné správanie Generácie Z. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 222-234.
  článok

  článok

 3. JESENSKÝ, Daniel. Paradox volby: pomocník i nepřítel v místě prodeje. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 14-15.
  článok

  článok

 4. STAROSTOVÁ, Adriana. Budoucnost využití vůně v marketingu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. ZAYNUTDINOVA, Nodira - PÁLKA, Přemysl. The Effects on purchase intention: the case of fruit juice. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 3, pp. 111–128 online.
  článok

  článok

 6. MAJTÁN, Štefan - ŠLOSÁR, Róbert - HOJDIK, Vladimír. Teoretické prístupy štúdia spotrebiteľského správania. Aut. Vladimír Hojdik. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 714-721 CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok

 7. TIMORACKÝ, Marian. Zákazník odmieta byť piatym kolesom na voze. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. September-Október, s. 24-25. Spracovala redakcia.
  článok

  článok

 8. JESENSKÝ, Daniel. 87 % dnešních nákupných rozhodnutí probíhá až v místě prodeje. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2016. ISSN 1211-5622, 2016, roč. 26, č. 1, s. 18-19.
  článok

  článok

 9. GAŠPAROVIČ, Matej. Spoznajte svojho klienta. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok

 10. TOMČÍK, Michal. Mobil v úlohe predavača. Science-fiction? Nie, súčasnosť. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 5, s. 12-13.
  článok

  článok