Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 79  
Vaša otázka: Heslá = "marketing služieb"
 1. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Analyzing Service Failures When Shopping for Supplements Online Among College Students. - Registrovaný: Web of Science. In Management : Journal of Contemporary Management Issues. - Split : Ekonomski fakultet. ISSN 1846-3363, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 17-30 online.
  článok

  článok

 2. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Service Failures and How the Perception of Justice Affects the Level of Satisfaction. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 105-117 online.
  článok

  článok

 3. BRYSON, John R. et al. Service Management : Theory and Practice. Cham : palgrave macmillan/Springer Nature, 2020. 287 s. ISBN 978-3-030-52059-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. UITZ, Thomas Oliver. The Dimensions of Justice in Service Marketing. In International Scientific Conference on the Occasion of the Hungarian Science Festival. Válság és kilábalás: innovatív megoldások : Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából = International Scientific Conference on the Occasion of the Hungarian Science Festival. - Sopron : University of Sopron Press, 2020. ISBN 978-963-334-372-2, pp. 586-592 online.
  článok

  článok

 5. UITZ, Thomas Oliver - PFRIEMER, Heinrich. Effects of a Successful Service Recovery Strategy. In Conference Proceedings 2020. International Scientific Conference. 6th International Scientific Conference for Doctoral Students and Early-Stage Researches : Conference Proceedings 2020. - Eisenstadt : University of Applied Science Burgenland, 2020. ISBN 978-3-9519937-2-0, pp. 311-326 online.
  článok

  článok

 6. UITZ, Thomas Oliver - PFRIEMER, Heinrich. Service Recovery: Strategies and Social Media Insights. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 721-736 online.
  článok

  článok

 7. UITZ, Thomas Oliver - PFRIEMER, Heinrich. Service Failure and Customer Response. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 390-398 online.
  článok

  článok

 8. UITZ, Thomas Oliver. Literature Review on Service Failure & Recovery. In International Scientific Conference for Doctoral Students and Early-Stage Researches. 5th International Scientific Conference for Doctoral Students and Early-Stage Researches : Conference Proceedings 2019. - Eisenstadt : University of Applied Science Burgenland, 2019. ISBN 978-3-9519937-0-6, pp. 273-288.
  článok

  článok

 9. PATÚŠ, Peter - MARUŠKOVÁ, Jaroslava. Manažment prevádzky penziónu. 1. vydanie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2018. 212 s. ISBN 978-80-8141-201-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Implementation Of Marketing Activities In Educational Services. In SGEM 2018. International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018 : Conference Proceedings : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 26 August - 01 September 2018, Albena Co., Bulgaria : Science & Society : Education and Educational Research. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659, vol. 5, no. 3.4, pp. 411-418. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok