Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SIMONKA, Zsolt. Some Applications of Actuarial Models in Health Insurance. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 134-141.
  článok

  článok

 2. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. Do Important Network Actors Form Important Ties? In APLIMAT 2018. conference on applied mathematics. APLIMAT 2018 : 17th conference on applied mathematics : Proceedings : February 6 - 8, 2018, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Spektrum STU, 2018. ISBN 978-80-227-4765-3, pp. 260-269. ITMS 313011D232.
  článok

  článok

 3. KADEROVÁ, Andrea - KRÁTKA, Zuzana. Copula Function in Risk Management. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0221/17, VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 4. PÁLEŠ, Michal. Mapy ako nástroj dátovej vizualizácie. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 5. OLVER, Peter J. - SHAKIBAN, Chehrzad. Applied Linear Algebra. 2nd Edition. Cham : Springer, 2018. 679 s. Undergraduate Texts in Mathematics. ISBN 978-3-319-91040-6. ISSN 0172-6056. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MITAV 2018: Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. MITAV 2018: Matematika, informační technologie a aplikované vědy : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. Recenzenti: Jaromír Baštinec ... [et al.]. 1. vydanie. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. [68 s.]. ISBN 978-80-7582-040-2.
  kniha

  kniha

 7. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. On properties of length-scaled betweenness centrality. In APLIMAT 2017. conference on applied mathematics. APLIMAT 2017 : 16th conference on applied mathematics : proceedings : Bratislava, January 31 - February 2, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2, pp. 393-403.
  článok

  článok

 8. COUFAL, Jan - TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 1, s. 39-48 online.
  článok

  článok

 9. ALEXY, Július - AMBROZY, Marián - LOKAJIČEK, Miloš V. Precision and causality in economics. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, pp. 4-9 online.
  článok

  článok

 10. PÁLEŠ, Michal. Rola aktuára v režime Solvency II. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016) : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 16.-17. 6. 2016. - Brno : Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-464-5, s. 1-5 CD-ROM. VEGA 1/0806/14.
  článok

  článok