Výsledky vyhľadávania

 1. Mathematical Methods in Economics - MME 2018. International Conference. Mathematical Methods in Economics - MME 2018 : Proceedings from the 36th International Conference, Jindřichuv Hradec, Czech republic, September 12-14, 2018. 1st Edition. Praha : Matfyzpress, 2018. online 654 s. ISBN 978-80-7378-372-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. GRELL, Michal. Matematický aparát modelu HGN na meranie výkonnosti nefinančného ziskového podniku. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 2, s. 48-60 online. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 3. SYDSAETER, Knut et al. Essential Mathematics for Economic Analysis. 5th Edition. Harlow : PEARSON, 2016. 807 s. ISBN 978-1-292-07461-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. PELLER, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. K niektorým aspektom vyučovania matematiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Matematika, informatika a aplikované vědy MITAV 2014. Konference. Matematika, informatika a aplikované vědy : MITAV 2014 : konference ve dnech 19.-20. června 2014, Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-961-9, s. 1-6 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. JURGA, Rastislav. Model hospodárskeho cyklu s oneskorením. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 19.6.2013 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4, s. 80-94.
  článok

  článok

 6. ASANO, Akihito. An introduction to mathematics for economics. New York : Cambridge University Press, 2013. 267 s. ISBN 978-0-521-18946-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DONDJIO, Irénée - KRASSER, Wouter. Mathematics for Finance, Business and Economics. 1st Edition. Houten : Noordhoff Uitgevers Groningen ; [S.l.] : Routledge/Taylor & Francis Group, 2013. 210 s. ISBN 978-90-01-81862-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - POLÁČEK, Štefan. Marketing v rámci manažmentu penzijných fondov. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 8. odborný seminár : 29. 6. - 1. 7. 2011 Trenčianske Teplice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2011]. ISBN 978-80-225-3211-2, s. 39-40. VEGA 1/0169/10.
  článok

  článok

 9. MOUČKA, Jiří - RÁDL, Petr. Matematika pro studenty ekonomie. Praha : Grada Publishing, 2010, dotlač 2011. 272 s. Expert. ISBN 978-80-247-3260-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. JURGA, Rastislav. Oneskorenie investícií. In Pôda - alternatívny zdroj energie : možnosti využitia potenciálu v znevýhodnených regiónoch kraja Východnej a Strednej Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 24.-25.11.2011, Kapušany pri Prešove. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3408-6, s. 371-373.
  článok

  článok