Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠ, Michal. Najnovšia Smernica OECD o transferovom oceňovaní: Nehmotný majetok. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 1, s. 178-203.
  článok

  článok

 2. KOZÁKOVÁ, Mária - LUKÁČ, Jakub. Corporate Reputation in the Automotive Industry. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 281-285. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 3. JUHÁSZOVÁ, Ingrid et al. Reputačný manažment v podmienkach automobilového priemyslu : skúmanie finančných aspektov reputácie. Recenzenti: Peter Dorčák, Benjamin Beug. 1. vydanie. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 123 s. [7 AH]. APVV-15-0511. ISBN 978-80-89553-57-0.
 4. HANOUSEK, Jan - JURAJDA, Štěpán. Názvy společností a jejich vliv na výkonnost firem. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 6, s. 671-688.
  článok

  článok

 5. AMRON, Amron. The Influence of Brand Image, Brand Trust, Product Quality, and Price on the Consumer’s Buying Decision of MPV Cars. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 13, pp. 228-239.
  článok

  článok

 6. VELICHOVÁ, Ľudmila. Začíname podnikať : manuál začínajúceho podnikateľa [elektronický zdroj]. Recenzenti: Terézia Garajová, Gabriela Horecká. 1. vydanie. Bratislava : Agentúra pre vzdelanie a vedu (SEA), 2018. CD-ROM [34 s.] [1,7 AH]. ISBN 978-80-972082-4-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. HOJDIK, Vladimír - MAJTÁN, Štefan. Online reputation management as an integral part of company business management. - Registrovaný: Web of Science. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 76-83 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 8. POLLÁK, František et al. Online reputation of selected car brands. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic. - Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. ISBN 978-3-99062-119-6, pp. 261-268 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 9. DAVID, John P. How to protect (or destroy) your reputation online : the essential guide to avoid digital damage, lock down your brand, and defend your business. Wayne : Career Press, 2017. 224 s. ISBN 978-1-63265-064-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. GRANČIČOVÁ, Katarína. Od manažmentu offline reputácie k manažmentu online reputácie podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 362-371 CD-ROM.
  článok

  článok