Výsledky vyhľadávania

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. BOLGÁČ, Ján. Vývoj produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 4-16.
  článok

  článok

 3. OECD Compendium of Productivity Indicators 2018. Paris : OECD, 2018. 137 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2018_pdtvy-2018-en> ISBN 978-92-64-30111-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. OECD Compendium of Productivity Indicators 2017. Paris : OECD, 2017. 122 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2017_pdtvy-2017-en> ISBN 978-92-64-27325-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. GABÁNI, Daniel - ROZKOŠOVÁ, Anna. Produktivita v podniku a jej meranie. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 348-352 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. OECD compendium of productivity indicators 2016. Paris : OECD, 2016. 126 s. OECD compendium of productivity indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2016_pdtvy-2016-en> ISBN 978-92-64-25018-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda. Decomposition of GDP growth and convergenance of selected indicators. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 7th international scientific conference : april 23 - 24, 2015, Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. ISBN 978-80-7454-482-8, s. 931-937.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 8. OECD compendium of productivity indicators 2015. Paris : OECD, 2015. 90 s. OECD compendium of productivity indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2015_pdtvy-2015-en> ISBN 978-92-64-22953-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. GALOVSKÁ, Marcela. Produktivita práce a ľudský kapitál. In Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. decembra 2014 v Bratislave. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2014. ISBN 978-80-89453-06-1, s. 146-152 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LENNEROVÁ, Ivana. Faktory ovplyvňujúce produktivitu práce. In Riadenie ľudských zdrojov v kontexte globálnych zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Trenčín, 26.4.2012. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2012. ISBN 978-80-8075-530-0, s. 75-78. ITMS 26240120032.
  článok

  článok