Výsledky vyhľadávania

 1. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana et al. Transition from Functional to Process Management of the Selected Company. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 371-375. I-17-105-00.
  článok

  článok


 2. DANESHJO, Naqibullah - KRÁLIK, Marián - DANISHJOO, Enayat. Logistical Measurement Strategy on Coordinate Measuring Machines As a Tool for the Reproducibility of Results. - Registrovaný: Scopus. In MM Science Journal. - Prague : MM Publishing, 2018. ISSN 1803-1269, 2018, march, pp. 2338-2345. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok


 3. Metting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy. Paris : OECD, 2018. 195 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy_9789264292345-en> ISBN 978-92-64-29233-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. LEGÉŇ, Marek. Potenciál inteligentných úspor je zatiaľ nevyužitý. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. októbra 2017, roč. 27, č. 41, s. 72-74.
  článok

  článok


 5. SIRKECI, Ibrahim - COHEN, Jeffrey H. - PŘÍVARA, Andrej. Towards a Migration Letters index: the most influential works and authors in migration studies. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters [elektronický zdroj]. - London : Transnational Press London, 2017. ISSN 1741-8984, September 2017, vol. 14, no. 3, pp. 397-424 online.
  článok

  článok


 6. KORÓNY, Samuel - PISÁR, Peter. Meranie inovačného potenciálu slovenských krajov. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818, 2017, roč. 14, č. 1, s. 4-24.
  článok

  článok


 7. PARKHOMENKO, Nataliia. Analysis tools of the rating of the innovative activty of the example of Ukraine and Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 4, s. 321-331.
  článok

  článok


 8. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela - DEÁKOVÁ, Stanislava. The Effectiveness of the competition of internet interviewers in the context of social approach. In The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8854-2, s. 60-69. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 9. LACKO, Roman - LOMPART, Ľubomír. Meranie efektívnosti podnikov pomocou stochastických metód. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 40-45 CD-ROM. I-17-103-00.
  článok

  článok


 10. HOJDIK, Vladimír. Multifaktorová analýza online reputácie vybraných slovenských spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle – subsektor dodávateľov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 114-123 CD-ROM. I-17-108-00.
  článok

  článok