Výsledky vyhľadávania

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Measuring Inequality of Opportunity: Does Inequality Index Matter? In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 1, pp. 66-90 online. RFBR 19–010–00453.
  článok

  článok

 3. ZÁBOJNÍK, Stanislav - BOROVSKÁ, Zuzana. Competitiveness of the Slovak Republic as a Determinant of Its Success in Third Country Markets. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 4. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Využitie viackriteriálnej analýzy pri hodnotení kvality života krajín V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 62-68 online.
  článok

  článok

 5. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela - KRÁLIK, Ivan. Are Age-Based Life-Cycle Saving Strategies for Funded Pension Schemes a Good Option? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 5-22.
  článok

  článok

 6. TASÁRYOVÁ, Katarína. Profit Measurement in Terms of the Financial and Management Accounting. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 144-149 online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 7. SIEVERS, Georg. Perspectives, implementability and measurability of ethical principles in business management : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 212 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. CARVALHO, Carlos - KRYVTSOV, Oleksiy. Price Selection. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2021. ISSN 0304-3932, 2021, vol. 122, no. September, pp. 56-75.
  článok

  článok

 9. ELEXA, Ľuboš. Vplyv legislatívnych faktorov na finančnú výkonnosť malých a stredných podnikov. Recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Tomáš Klieštik, Eduard Hyránek. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 243 s. VEGA 1/0468/18. ISBN 978-80-557-1847-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. PETERA, Petr - WAGNER, Jaroslav - PAKŠIOVÁ, Renáta. The Influence of Environmental Strategy, Environmental Reporting and Environmental Management Control System on Environmental and Economic Performance. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 15, pp. [1-20] online. F1/37/2016.
  článok

  článok