Výsledky vyhľadávania

 1. Metting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy. Paris : OECD, 2018. 195 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy_9789264292345-en> ISBN 978-92-64-29233-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. HUDEC, Michal. Inteligentné meracie systémy a dodávka elektriny v podmienkach SR. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 3, s. 42-44.
  článok

  článok


 3. SCHULTZOVÁ, Anna - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Efektívna daňová sadzba malých a stredných podnikov v SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 72-80. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 4. WILLIAMSON, Stephen D. Macroeconomics. 6th Edition. Harlow : Pearson, 2018. 731 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-21576-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 5. CHROMČÁKOVÁ, Adéla - KLEPEK, Martin - STARZYCZNÁ, Halina. The Measurement Methods of Customer Value and Its Use in Small and Medium Sized Czech Enterprises. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, č. 43, s. 87-99.
  článok

  článok


 6. RIEVAJOVÁ, Eva - KOVÁROVÁ, Alžbeta. Daňové a odvodové zaťaženie – vplyv na trh práce. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 85-97 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 7. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Anthropometric Measurements of the Selected Segment of Youths. - Registrovaný: Web of Science. In International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. ISBN 978-80-87990-14-8, pp. 1057-1069 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 8. MARKOVIČ, Peter - MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods [elektronický zdroj]. Reviewers: Štefan Majtán, Lilia Dvořáková, Anna Križanová. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. CD-ROM 168 s. [9,18 AH]. VEGA 1/0066/17, VEGA 1/0857/16. ISBN 978-80-7598-251-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Effective Carbon Rates 2018 : Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions Trading. Paris : OECD, 2018. 90 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates-2018_9789264305304-en> ISBN 978-92-64-30529-8.
  kniha

  kniha


 10. States of Fragility 2018. Paris : OECD, 2018. 279 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2016_9789264267213-en> ISBN 978-92-64-30206-8.
  kniha

  kniha