Výsledky vyhľadávania

 1. KARAFOVÁ, Lea - HAJDUOVÁ, Zuzana. Elimination of crisis occurrences by application of mathematical methods. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 240-244 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Metódy operačnej analýzy v projektovom riadení. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 1, s. 64-66.
  článok

  článok

 3. ŠEBO, Juraj. Projektové riadenie s podporou metód sieťovej analýzy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 21-30.
  článok

  článok

 4. ANDERSON, David R. An introduction to management science : quantitative approaches to decision making. 12th ed. Mason : Thomson/South-Western, 2008. xxvi, 907 s. ISBN 978-0-324-64994-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. POLAČKO, F. Plánovať rýchlo a ľahko : CA-SuperProject - software až po externú úroveň. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 17.
  článok

  článok

 6. SLAMKOVÁ, .E. Programové prostriedky pre projektové riadenie. In Slovenský Profit, 1994, roč. 2, č. 17.
  článok

  článok

 7. KLUČÁROVÁ, Mária et al. Systémy na podporu rozhodovania : programové systémy na riešenie úloh operačného výskumu a expertné systémy. 1. vyd. Bratislava : Edičné stredisko EU, 1992. 202 s. ISBN 80-225-0368-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. TURBAN, Efraim - MEREDITH, Jack R. Fundamentals of Management Science. 5. ed. Homewood : Irwin, 1991. 1010 s. ISBN 0-256-08373-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. STEVENSON, William J. Introduction to Management Science. 1. ed. Homevood : Irwin, 1989. 844 s. ISBN 0-256-03660-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 10. STEVENSON, William J. Study Guide for use with Introduction to Management Science. 1. ed. Homewood : Irwin, 1989. 284 s. ISBN 0-256-03661-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]