Výsledky vyhľadávania

 1. The Econometrics Journal : a Journal of the Royal Economic Society. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : Oxford University Press. 3x ročne. ISSN 1368-4221. Dostupné na : https://www.res.org.uk/
  časopis

  časopis

 2. TRAIN, Kenneth E. Discrete Choice Methods with Simulation. 2nd Edition. New York : Cambridge University Press, [2021], (1st Edition: 2009). ISBN 978-0-521-74738-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Teória hier a evolučne stabilná stratégia. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 281-286 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 4. HUDEC, Miroslav. A Method for Managing Sentiments by Linguistic Term Sets and Fuzzified Databases. In SYM-OP-IS 2019 : Proceedings = Zbornik radova. - Belgrade : University of Belgrade. Faculty of Organizational Sciences, 2019. ISBN 978-86-7680-363-7, pp. 485-490 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 5. Data-Driven Policy Impact Evaluation : How Access to Microdata is Transforming Policy Design. Cham : Springer Open, 2019. 346 s. ISBN 978-3-319-78460-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. GALLO, Peter, ml. - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Using the Balanced Scorecard Concept with the Mining Industry as Example. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 151-155.
  článok

  článok

 7. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HYRÁNEK, Eduard - SOROKAČ, Adam - MIŠOTA, Branislav. RFID as Innovation for Improvement of Manufacturing Plant Performance. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 205-208. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 9. KOUNI, Mohamed. Impact of Refugee Population on Development: A Comparative Analysis for the Case of Host Economies. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 1, pp. 77-96.
  článok

  článok

 10. GAO, Qianhui - ITO, Shoichi - SAITO, Hisamitsu. Measuring Japan’s Technical Barriers to Trade Based on the China’s Fruit Exports to Japan. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 141-147.
  článok

  článok