Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 171  
Vaša otázka: Heslá = "metódy ekonometrické"
 1. The Econometrics Journal : A Journal of the Royal Economic Society. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : Oxford University Press. 3x ročne. ISSN 1368-4221. Dostupné na : https://academic.oup.com/ectj
  The Econometrics Journal

  časopis

 2. ŠEVČEK, Tomáš. Analýza časovo-periodických čŕt časových radov. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 2, s. 35-37. I-22-105-00.
  článok

  článok

 3. STEINHAUSER, Dušan. Metódy výskumu v ekonomických systémoch cestovného ruchu a medzinárodnom podnikaní. Recenzenti: Vanda Rogovská, Jozef Palkovič, Jozef Gáll, Miroslava Čukanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 83 s. [6,325 AH]. ISBN 978-80-225-5016-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 4. TRAIN, Kenneth E. Discrete Choice Methods with Simulation. 2nd Edition. New York : Cambridge University Press, [2021]. ISBN 978-0-521-74738-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. DIMIAN, Gina Cristina et al. Analysis of the Europeans' Attitudes towards Vaccination in the Context of the Covid-19 Pandemic - Implications for Public Health Policy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 10, s. 997-1016.
  článok

  článok

 6. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Teória hier a evolučne stabilná stratégia. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 281-286 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 7. Data-Driven Policy Impact Evaluation : How Access to Microdata is Transforming Policy Design. Cham : Springer Open, 2019. 346 s. ISBN 978-3-319-78460-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HUDEC, Miroslav. A Method for Managing Sentiments by Linguistic Term Sets and Fuzzified Databases. In SYM-OP-IS 2019 : Proceedings = Zbornik radova. - Belgrade : University of Belgrade. Faculty of Organizational Sciences, 2019. ISBN 978-86-7680-363-7, pp. 485-490 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 9. GALLO, Peter, ml. - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Using the Balanced Scorecard Concept with the Mining Industry as Example. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 151-155.
  článok

  článok

 10. HYRÁNEK, Eduard - SOROKAČ, Adam - MIŠOTA, Branislav. RFID as Innovation for Improvement of Manufacturing Plant Performance. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 205-208. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.