Výsledky vyhľadávania

 1. The Econometrics Journal. - Registrovaný: Current Contents Connect. Malden : Blackwell Publ. 3x ročne. ISSN 1368-4221. Dostupné na : https://academic.oup.com/ectj/issue
  časopis

  časopis

 2. GALLO, Peter - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Using the Balanced Scorecard Concept with the Mining Industry as Example. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 151-155.
  článok

  článok

 3. HYRÁNEK, Eduard - SOROKAČ, Adam - MIŠOTA, Branislav. RFID as Innovation for Improvement of Manufacturing Plant Performance. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 205-208. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 4. KOUNI, Mohamed. Impact of Refugee Population on Development: A Comparative Analysis for the Case of Host Economies. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. ISSN 1213-2446, 2018, roč. 18, č. 1, pp. 77-96.
  článok

  článok

 5. GAO, Qianhui - ITO, Shoichi - SAITO, Hisamitsu. Measuring Japan’s Technical Barriers to Trade Based on the China’s Fruit Exports to Japan. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 141-147.
  článok

  článok

 6. TIETENBERG, Tom - LEWIS, Lynne. Environmental and Natural Resource Economics. 11th Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2018. 557 s. ISBN 978-1-138-63230-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Econometric Theory. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 0266-4666. Dostupné na : https://www.cambridge.org/core/journals/econometric-theory
  časopis

  časopis

 8. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ADAMEK, Gabriel - WALLNER, Jozef. Effective management of non-conventional business units. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 21-27 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. FEDORKOVÁ, Katarína. Financial performance of a company. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 109-114 online.
  článok

  článok