Výsledky vyhľadávania

 1. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. [5,1 AH]. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 14, prezenčne 2]

 2. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. [6,62 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-901-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]

 3. SÍBERT, Adam. Apartment’s price: a look at physical attributes. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 400-408 online. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok


 4. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 195 s. [200 s.] [6,52 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15. ISBN 978-80-8168-711-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 5. PAVLÍK, Tomáš. Ako využiť metódu ABC vo svoj prospech. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 5, s. 52-53.
  článok

  článok


 6. ŠINDELÁŘ, Jiří. Dopad regulace provizí na obchod s životním pojištěním - metoda nabídkové elasticity. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 7-8, s. 10-11.
  článok

  článok


 7. PACANA, Jacek - PACANA, Andrzej - BEDNÁROVÁ, Lucia. Strength calculations of dual-power path gearing with FEM. In Acta Mechanica Slovaca : international journal of engineering. - Košice : Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, 2014. ISSN 1335-2393, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 14-18.
  článok

  článok


 8. ANTALOVÁ, Renáta - MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 215 s. [6,52 AH]. ISBN 978-80-225-3963-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 9. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta et al. Nákladový controlling : prípadové štúdie. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 179 s. [7,1 AH]. Ekonómia, 505. VEGA 1/0910/12. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/EJ7GJnXlNr> ISBN 978-80-8168-108-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 10. SERINA, Pavol. Zvyšovanie výkonnosti podniku pomocou procesných kalkulácií. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 486-491. VEGA 1/0980/12 (100 percent).
  článok

  článok