Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília - CAKOCI, Karin. Methods of planning the demand for human resources and their use in practice. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 97-101 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. HUDEC, Miroslav. Disseminating statistical data by short quantified sentences of natural languages. In New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS]. increasing data relevance for all : international biennial scientific conference. New techniques and technologies for statistics 2017 [NTTS] : increasing data relevance for all : [proceedings of international biennial scientific conference] : 14-16 March 2017, Brussels. - [Brussels] : [Eurostat], 2017, pp. 1-4.
  článok

  článok


 3. LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Short-run elasticity of substitution – error correction model. In Entrepreneurship and management. International conference on applied economics contemporary issues in economy. Quantitative methods : proceedings of the [9th] international conference on applied economics contemporary issues in economy : [22-23 june 2017], Toruń, Poland [elektronický zdroj]. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. ISBN 978-83-65605-08-5. ISSN 2544-2384, pp. 166-173 online. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 4. TOKÁROVÁ, Mária. Kvantitatívne metódy a ich využitie pri stanovení relevantného trhu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 159-168 online.
  článok

  článok


 5. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Long-run elasticity of substitution in the Slovak economy. In Entrenova '17. ENTerprise REsearch inNOVAtion conference. Proceedings of the [3rd] Entrenova ['17] - ENTerprise REsearch inNOVAtion conference : 7-9, September 2017, Dubrovnik, Croatia. - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "Irenet". ISSN 1849-7950, 2017, vol. 3, no. 1, pp. 228-232 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 6. CIPRA, Tomáš - HENDRYCH, Radek. Systemic risk in financial risk regulation. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 1, pp. 15-38.
  článok

  článok


 7. HUDEC, Miroslav - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Mining and linguistically interpreting data from questionnaires : influence of financial literacy to behaviour. In Data 2017. international conference on data science, technology and applications. Data 2017 : proceedings of the 6th international conference on data science, technology and applications : July 24 - 26, 2017 Madrid, Spain [elektronický zdroj]. - [Setúbal] : Scitepress - Science and technology publications, 2017. ISBN 978-989-758-255-4, pp. 249-254 online. VEGA 1/0849/15.
  článok

  článok


 8. Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne. 2x ročne. ISSN 1338-6581
  časopis

  časopis


 9. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Applying the concept of Black Swan to develop an integrated risk model of enterprise. In Czynniki i pomiar wartości biznesu. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. ISBN 978-83-7947-288-8, s. 106-118.
  článok

  článok


 10. SÍBERT, Adam. Apartment’s price: a look at physical attributes. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 400-408 online. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok