Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 247  
Vaša otázka: Heslá = "metódy kvantitatívne"
 1. VOJTASOVÁ, Mária - SOLEJ, Rastislav. Econometrics and Gender: Do Women Score Better in Econometrics? Evidence from Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 292-300. APVV-20-0338.
  článok

  článok

 2. Acta Oeconomica Universitatis Selye : International Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne. 2x ročne. ISSN 1338-6581. Dostupné na : http://acta.ujs.sk/
  časopis

  časopis

 3. Strategic Management and Its Support by Information Systems 2023. International Conference. Strategic Management and Its Support by Information Systems 2023 : Proceedings of the 15th International Conference : May 22-24, 2023, Ostrava, Czech Republic. 1st Edition. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2023. 323 s. ISBN 978-80-248-4687-3. ISSN 2570-5776.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV : zborník zo seminára, 24. - 26. mája 2023, Púchov. Zostavovateľ: Marian Reiff, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Ivan Brezina ml., Gabriela Dováľová, Michal Fendek... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2023. 92 s. [5,95AH]. ISBN 978-80-69021-03-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. VOJTASOVÁ, Mária - SOLEJ, Rastislav. Factors affecting Academic Performance in Econometrics: Interests, Abilities and Attitudes. In Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2023. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2023 : prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (10. ročník). - Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2023. ISBN 978-80-7408-270-2; 978-80-7408-271-9 (online, s. 179-194.
  článok

  článok

 6. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Technical editor: Pavel Gežík, web editor: Martin Lukáčik ; referees: Ivan Brezina, Gabriela Dováľová... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Letra Edu, 2022. online 195 s. [9,75 AH]. ISBN 978-80-89962-93-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ČVIRIK, Marián - ÖLVECZKÁ, Diana. Úvod do kvantitatívnych metód: generický prehľad. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 7-15 online. I-22-104-00.
  článok

  článok

 8. KRNÁČOVÁ, Zdena. Ekologickejší a sociálne zodpovedný rozvoj cestovného ruchu v 21. storočí. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. ISSN 1337-9453, 2021, roč. 25, č. 1, s. 21-33.
  článok

  článok

 9. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita, zdravotníctvo, environment : využitie kvantitatívnych metód v praxi : vysokoškolské skriptá. Oponenti: Henrieta Pavolová, Jana Coroničová Hurajová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. CD-ROM 92 s. [4,6 AH]. ISBN 978-80-570-2792-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. Zostavovateľ: Marian Reiff, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Andrea Furková, Pavel Gežík, Marián Goga... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 100 s. [6,90 AH]. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/Bratislava/Zbornik-Bratislava-2021.pdf> ISBN 978-80-225-4831-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.