Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Báza poznatkov o strategickej kontrole a možnosti jej využitia v praxi. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 1, s. 17-26 online.
  článok

  článok

 2. PORTNY, Stanley E. Project Management for Dummies. 5th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons., 2017. 434 s. For Dummies: a Wiley Brand. ISBN 978-1-119-34890-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Kedy robiť reporty a aké množstvo je už záťažou pre zamestnancov. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 17.6.2016, [s. 1-2], [1,50 NS] online.
  článok

  článok

 4. BUDINSKÁ, Lucia. Reporting udržateľnosti podnikania podľa GRI. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 120-129. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 5. SOBKOVÁ, Martina. Outsourcing je přirozenou součástí našeho byznysu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 12, s. 10-11.
  článok

  článok

 6. GRANČIČOVÁ, Katarína. Vybrané problémy merania marketingovej výkonnosti. In Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4347-7, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok

 7. TEKULOVÁ, Zuzana - KRALÍK, Marián - CHODASOVÁ, Zuzana. Take advantage of benchmarking methods in measuring performance. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2016. ISSN 1336-9105, 2016, vol. 11, no. 1, s. 27-34 online. VEGA 1/0652/16.
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna. Nástroje a aplikácie business intelligence pri reportingu podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 71-76. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 9. MELUCHOVÁ, Jitka. Centrá zdieľaných služieb a ich využitie v účtovníctve. In Vztah účetnictví a daní. pedagogická konference. Vztah účetnictví a daní : sborník 16. ročníku pedagogické konference: 3. prosince 2016, Praha. - Praha : OECONOMICA, 2016. ISBN 978-80-245-2170-1, s. 85-91. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. NEDELIAKOVÁ, Eva - ŠTEFANCOVÁ, Vladimíra. Six Sigma implementation in railway transport services. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok