Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLC, Marek. Rozhodovacie procesy v manažérstve. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 30-33.
  článok

  článok

 2. KOPČÁKOVÁ, Janka. Rozhodovacie stromy. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 17.
  článok

  článok

 3. KOPČÁKOVÁ, Janka. Topsis Method. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 157.
  článok

  článok

 4. SURMA, Liudmila. Mediation as Efficient and Simple Way to Resolve Disputes. - registrovaný: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 472-476. EDGE 692413.
  článok

  článok

 5. URBAN, Jan. Possibilities and Limits of Adopting Successful Managerial Approaches: From “Best Practice” To “Best Fit”. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 118-127.
  článok

  článok

 6. PETERKOVÁ, Jindra - ZAPLETALOVÁ, Šárka. Evaluation of the Usability of Selected Innovation Concepts for Managing Innovation Activities. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 4, s. 141-158.
  článok

  článok

 7. DUJMOVIĆ, Jozo. Soft Computing Evaluation Logic : The LSP Decision Method and Its Applications. Hoboken : Wiley, 2018. 880 s. ISBN 9781119256458. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. GREGOR, Michal - GREGOR, Tomáš - KOVALSKÝ, Matej. Rozvrhovanie I: Programovanie ohraničení. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 1, s. 26-30.
  článok

  článok

 9. REHÁK, Štefan - SÍBERT, Adam. Public transportation and apartment prices: a hedonic model of Bratislava. In Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic. - Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. ISBN 978-80-557-1335-9, pp. 298-307. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 10. Agilní řízení mění firemní struktury. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 12, s. 19.
  článok

  článok