Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPROCHA, Branislav. Kto sú zahraniční migranti Slovenska? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-44.
  článok

  článok


 2. TOMETY, Yaovi Djivénou et al. The Complexy of Environmental Migration: Case of the Returned Burkinabe Fulani Breeders from Bouna Department in Ivory Coast to Noumbiel Province in Burkina Faso. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 22-38 online. VEGA 692413. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/medzinarodne-vztahy/archiv/2018/1/MV2018-1.pdf>
  článok

  článok


 3. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Náklady na prevod remitencií z Veľkej Británie v kontexte ostatnej finančnej krízy. In GRANT journal : peer-reviewed scientific [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Technologické centrum Hradec Králové, 2017. ISSN 1805-0638, oktober 2017, vol. 6, no. 2, s. 59-64 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 4. LEHUTA, Michal. Fenomén Angela Merkelová. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 10-13.
  článok

  článok


 5. SIRKECI, Ibrahim - COHEN, Jeffrey H. - PŘÍVARA, Andrej. Towards a Migration Letters index: the most influential works and authors in migration studies. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters [elektronický zdroj]. - London : Transnational Press London, 2017. ISSN 1741-8984, September 2017, vol. 14, no. 3, pp. 397-424 online.
  článok

  článok


 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Merci, pán prezident. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19, s. 50-51.
  článok

  článok


 7. LEHUTA, Michal. Slovensko potrebuje aj ľudí zo zahraničia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. marca 2017, roč. 27, č. 9, s. 24-26.
  článok

  článok


 8. PRESSBURG, Adrian Peter. "Mutti Merkel" začína byť horúco. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 42-43.
  článok

  článok


 9. HELMOVÁ, Milena. Interkultúrne pôsobenie a jeho ciele pri stretávaní cudzích kultúr. In Evropská unie a současná migrační krize. Mezinárodní vědecká konference. Evropská unie a současná migrační krize : sborník studií z mezinárodní vědecké konference, Kutná Hora, 21.-22. dubna 2016 [elektronický zdroj]. - Praha : Machiavelli Press, 2017. ISBN 978-80-88147-04-6, s. 41-49 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Demografia a sociálna štatistika, marec 2017. ISBN 978-80-8121-603-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha