Výsledky vyhľadávania

 1. LEHUTA, Michal. Fenomén Angela Merkelová. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 10-13.
  článok

  článok


 2. SIRKECI, Ibrahim - COHEN, Jeffrey H. - PŘÍVARA, Andrej. Towards a Migration Letters index: the most influential works and authors in migration studies. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters [elektronický zdroj]. - London : Transnational Press London, 2017. ISSN 1741-8984, September 2017, vol. 14, no. 3, pp. 397-424 online.
  článok

  článok


 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Merci, pán prezident. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19, s. 50-51.
  článok

  článok


 4. LEHUTA, Michal. Slovensko potrebuje aj ľudí zo zahraničia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. marca 2017, roč. 27, č. 9, s. 24-26.
  článok

  článok


 5. PRESSBURG, Adrian Peter. "Mutti Merkel" začína byť horúco. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 42-43.
  článok

  článok


 6. HELMOVÁ, Milena. Interkultúrne pôsobenie a jeho ciele pri stretávaní cudzích kultúr. In Evropská unie a současná migrační krize. Mezinárodní vědecká konference. Evropská unie a současná migrační krize : sborník studií z mezinárodní vědecké konference, Kutná Hora, 21.-22. dubna 2016 [elektronický zdroj]. - Praha : Machiavelli Press, 2017. ISBN 978-80-88147-04-6, s. 41-49 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Demografia a sociálna štatistika, marec 2017. ISBN 978-80-8121-603-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Interrelations between public policies, migration and development in Georgia. Paris : OECD/CRRC-Georgia, 2017. 174 s. OECD development pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policy-migration-and-development-in-georgia_9789264272217-en> ISBN 978-92-64-27220-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [45 s.]. Demografia a sociálna štatistika, jún 2017. ISBN 978-80-8121-605-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Living and working in Europe 2016. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 63 s. ISBN 978-92-897-1583-6. ISSN 2363-0299. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]