Výsledky vyhľadávania

 1. DANCÁKOVÁ, Ivana - KOCHAJDOVÁ, Monika. Vplyv sankcií na migračné toky z Ruskej federácie do Európskej únie a integrácia ruských migrantov v pobaltských štátoch. In Economics and Management. - Brno : University of Defence in Brno. ISSN 1802-3975, 2019, č. 2, s. 7-17 (online. MAGYC GA 822806.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - BARBULESCU, Adina. Attracting High Skilled Individuals in the EU: the Finnish Experience. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 369-377 (online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 3. DUBOVSKÁ, Miriama - RIEVAJOVÁ, Eva. Vplyv vybraných aspektov na pracovnú mobilitu a dopady industry 4.0 na procesy zamestnanosti v rámci partnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 100-110 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. NAVAROVÁ, Hana. Kam směřuje trh práce? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 2, s. 26.
  článok

  článok

 5. IVANOVÁ, Daniela. Rozdiely vo vnímaní dôsledkov vstupu Slovenska do Európskej únie na zamestnanosť medzi odborníkmi a laickou verejnosťou. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 1, s. 25-28.
  článok

  článok

 6. Migration and Urbanization : Local Solutions for Global Economic Challenges. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2020. [x s.]. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799801115.
  kniha

  kniha

 7. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PŘÍVARA, Andrej. Microeconomic and Macroeconomic Contexts of Remittances. In Migration and Urbanization : Local Solutions for Global Economic Challenges. - Hershey : IGI Global, 2020. ISBN 9781799801115, s. 136-152.
  článok

  článok

 9. DANCÁKOVÁ, Ivana. Trends Shaping European Migration. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, s. 70-77.
  článok

  článok

 10. KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. Migration and Asylum Seekers Governance in the EU: The Case of Berlin Municipality. In ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences. ICSS XXI: 21st International Conference on Social Sciences : Proceedings Book. - Amsterdam : EUSER, 2020. ISBN 978-1-64871-449-8, pp. 275-279 online. MAGYC project, Innovation Program No. 822806.
  článok

  článok