Výsledky vyhľadávania

 1. TOMEČKOVÁ, Lenka. Turkish Diaspora as an Instrument of the ‘New’ Turkish Foreign Policy – The Case of Europe. In LOMONOSOV 2021. naučnyj forum. Materialy meždunarodnogo molodežnogo naučnogo foruma LOMONOSOV-2021 : elektronnyj resurs. - Moskva : MAKS Press, 2021. ISBN 978-5-317-06593-5, s. 1-2 online.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Migration Challenges of the Current Stage of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 3. DRBOHLAV, Dušan. Nabídka ukrajinské migrační pracovní síly a její poptávka v Česku. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 1, s. 14-19.
  článok

  článok

 4. KUBICOVÁ, Jana - KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Theories in the Field of International Taxation with Regard to Capital Migration and Their Survival Potential in the Era of Digitalization. In Economics of Decoupling. International Conference. Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) : Zagreb, 30 November - 1 December 2020 = održane 30. studenog - 1. prosinca 2020. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2021. ISSN 2706-3801, pp. 435-458 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 5. POÓR, József et al. Labor Shortage in Seven Central and Eastern European Countries in Transition: Before and During COVID 19. In Journal of Corporate Governance Research. - Las Vegas : Macrothink Institute. ISSN 1948-4658, 2021, vol. 5, no. 1, pp. 62-92 online.
  článok

  článok

 6. SCHLANGER, Márton. Remote Working in Hungary: Will We Ever See Our Offices Again? In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2021. ISSN 2391-7083, 2021, no. 14, pp. 6-19.
  článok

  článok

 7. TOMEČKOVÁ, Lenka. Zahraničnopolitický rozmer inštrumentalizácie tureckej diaspóry v západnej Európe. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 73-97 online.
  článok

  článok

 8. SERESOVÁ, Terézia. Bratislava ako hlavný prijímateľ zahraničnej migrácie a tvorca integračnej politiky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 44-56 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 9. KINER, Andrej. Prvotná analýza dopadu pandémie COVID-19 na pracovný trh: komparatívna analýza zamestnanosti domáceho obyvateľstva a cudzincov pracujúcich na Slovensku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 20-31 online.
  článok

  článok

 10. PAVELKOVÁ, Lenka - VALENTA, Ondřej. Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 3, s. 30-33.
  článok

  článok