Výsledky vyhľadávania

 1. GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional, and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets. In Kyklos : Internationale Zeitschrift für Sozialwissenschaften. - Basel : Helbing & Lichtenhahn. ISSN 0023-5962, 2018, jg. 71, nr. 2, s. 213-243. APVV-15-0765.
  článok

  článok


 2. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 65 s. Demografia a sociálna štatistika, 2018. ISBN 978-80-8121-670-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Slovensko v EÚ 2018 - Mladá generácia [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 50 s. ISBN 978-80-8121-620-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ŠPROCHA, Branislav. Kto sú zahraniční migranti Slovenska? In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-44.
  článok

  článok


 5. TOMETY, Yaovi Djivénou et al. The Complexy of Environmental Migration: Case of the Returned Burkinabe Fulani Breeders from Bouna Department in Ivory Coast to Noumbiel Province in Burkina Faso. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 22-38 online. H2020 EDGE 692413.
  článok

  článok


 6. REHÁK, Štefan - DUDOVÁ, Ivana. Kto ostáva a kto odchádza? Migračné rozhodovanie absolventov Žilinskej univerzity v Žiline. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 1, s. 39-55. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 7. SOON, Jan Jan. Effects of EU Expansion on Migrants’ Employment and Income: A Natural Experiment. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 113-128.
  článok

  článok


 8. How Immigrants Contribute to Developing Countries' Economies. Paris : OECD, 2018. 190 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/how-immigrants-contribute-to-developing-countries-economies_9789264288737-en> ISBN 978-92-64-28877-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 15 s. Demografia a sociálna štatistika, marec 2018. ISBN 978-80-8121-668-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. Paris : OECD, 2018. 190 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350-en> ISBN 978-92-64-08534-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]