Výsledky vyhľadávania

 1. Hradec Economic Days 2018 : Production Economics in the Context of Industry 4.0. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic [elektronický zdroj]. Vol. 8 (1). 1st edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018. online [592 s.]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6067.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Registrovaný v Current Contents Connect, Registrovaný vo Web of Science, Registrovaný v SCOPUS, Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0013-3035. Dostupné na : http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis
  časopis

  časopis


 3. 3.Ekonom

  Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1210-0714. Dostupné na : http://www.ekonom.ihned.cz/
  časopis

  časopis


 4. CHOUDHURY, Haque Ariful - DAS, Atanu - RAHMAN, Ashiqur. The Effectiveness of micro-credit programmes focusing on household income, expenditure and savings: evidence from Bangladesh. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Jun 2017, no. 2, s. 34-44.
  článok

  článok


 5. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia. The Fourth industrial revolution and it's microeconomic impacts. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 105-111 CD-ROM. I-17-105-00.
  článok

  článok


 6. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. The Microeconomic and macroeconomic contexts of remittances. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 286-287. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 7. NECHYBA, Thomas J. Microeconomics : an intuitive approach. 2nd ed. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 772 s. ISBN 978-1-305-11594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. JEBAVÁ, Jaroslava. Působení nevládních organizací v OSN prizmatem mikroekonomie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 1, s. 108-127.
  článok

  článok


 9. Knowledge - economy - society : selected problems of dynamically developing areas of economy [elektronický zdroj]. Reviewer Joanna Nowakowska-Grunt. 1st edition. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. online [343 s.]. ISBN 978-83-65907-14-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. MACÁK, Tomáš - HRON, Jan. The Cybernetic stability of microeconomic variables in the agricultural sector: A case study from the agritourismus field. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 531-538.
  článok

  článok