Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2021. 99 s. [5,5 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-78-5.
 2. JAYEOLA, Olakunle et al. Gender and the Performance of Informal Sector Enterprises. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 4, pp. 57-73.
  článok

  článok

 3. BELÁS, Jaroslav. Selected Factors of Strategic Management in the SME Sector. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 4. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Charakteristika podnikania v ostatnej nakladateľskej činnosti ako súčasti kreatívnych priemyslov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 489-503 online. VEGA 1/0340/19 (60%), VEGA 1/0240/20 (40%).
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga - BLAŠČÁK, Pavel. Features of Venture Capital Funded Enterprises: Evidence from Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 111-121 online.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda. Aktuálne otázky riadenia znalostí v malých podnikoch na Slovensku. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 38-48 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 7. TURÓCIOVÁ, Jana. Mikro účtovná jednotka. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 2-3, s. 136-161.
  článok

  článok

 8. PASTIERIK, Vladimír. Špecifická metodika účtovania - mikro, malá, veľká účtovná jednotka. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 11, s. 52-60.
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda - PUHOVICHOVÁ, Diana. Súčasný stav znalostného manažmentu v malých podnikoch na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 247-256 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 10. BOGAVAC, Milanka - PRIGODA, Ludmila - ČEKEREVAC, Zoran. SMEs digitalization in Slovakia and Serbia. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 2, s. 7-19.
  článok

  článok