Výsledky vyhľadávania

 1. SOBKOVÁ, Martina. Hlavním kanálem je televize a skrze aplikaci sa začíná prodávat. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 2. PUHOVICHOVÁ, Diana. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 378-388 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 3. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Slovenský zákazník rád pokúša šťastie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 4, s.10-12.
  článok

  článok

 4. ROTTEROVÁ, Kateřina. 5 důvodů, které mohou brzdit úspěch na sociálních sítích. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 3, s. 21.
  článok

  článok

 5. SYNEK, Jan. Twitter jako významný nástroj komunikace. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 3, s. 19.
  článok

  článok

 6. BOHÁČEK, Jiří - MATISKO, Peter. Vnitřní marketingové prostředí neziskové organizace Knihovny Václava Havla s ohledem na její online marketingovou komunikaci. In Ekonomické listy : odborný časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2020. ISSN 1804-4166, 2020, roč. 11, č. 1-2, s. 17-23.
  článok

  článok

 7. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Communication Policy of a Company. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 522-532 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 8. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 328 s. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketing ako nástroj podpory starostlivosti o zdravie. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 302-312 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 10. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ŠTETKA, Peter. Odbytová stratégia : praktikum. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Tršťanská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 214 s. [15,17 AH]. ISBN 978-80-225-4560-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 2]