Výsledky vyhľadávania

 1. MIKULCOVÁ, Katarína. Darí sa to, aj keď pomaly. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. JAMRICH, Martin - VARGOVÁ, Lucia. Demand for Dairy Products in Slovak Households: A Double-Hurdle Approach. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 59-70.
  článok

  článok

 3. MASÁR, Ivan. Porovnanie produkcie mlieka na Slovensku a vo svete. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-15.
  článok

  článok

 4. HALUZA, Ivan. Potravinári premiérovo s vyše stomiliónovým ziskom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39.
  článok

  článok

 5. HALUZA, Ivan. Mliekar, ktorý nikdy neustúpi a nepovolí. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 21. septembra 2017, roč. 27, č. 38, s. 46-49.
  článok

  článok

 6. GULSEVEN, Osman - WOHLGENANT, Michael. What are the factors affecting the consumers' milk choices? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 6, s. 271-282.
  článok

  článok

 7. MIKULCOVÁ, Katarína. Na zdravie a na Slovensko! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 4, s. 22-23.
  článok

  článok

 8. VRTÍKOVÁ, Kristína. Analýza elasticity dopytu kravského mlieka konzumného za sledované obdobie 2005-2015. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1123-1132 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HALASOVÁ, Henrieta. Farmári apelujú: Pite viac mlieka. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 5, s. 20.
  článok

  článok

 10. ŠIMO, Dušan - MURA, Ladislav - BULECA, Ján. Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 10, s. 482-492.
  článok

  článok