Výsledky vyhľadávania

 1. EMMEROVÁ, Ingrid. Mobbing, bossing a staffing v prostredí školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 4, s. 22-25.
  článok

  článok


 2. TEKELI, Jozef. Diskriminácia zamestnanca na pracovisku. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 11, s. 12-17.
  článok

  článok


 3. ŠIMEČKOVÁ, Eva. Právní úprava mobbingu ve veřejné správě ve Španělsku. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 1, s. 64-79.
  článok

  článok


 4. VVEINHARDT, Jolita - ŠTREIMIKIENĖ, Dalia. Demographic, social and organizational charakteristics on the levels of mobbing and single cases of harassment: the multicomplex approach. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 52-69.
  článok

  článok


 5. GRIGEROVÁ, Adriana - PEKARČÍK, Ľubomír. Supervízia v boji proti mobbingu u sociálnych pracovníkov vo verejnej správe. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade [elektronický zdroj]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 526-537 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Nebezpečné komunikačné praktiky mládeže. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 2, s. 16-20.
  článok

  článok


 7. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Mobbing a bossing v školstve. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 55-57.
  článok

  článok


 8. KAZIČKOVÁ, Martina. Šikanovaní šéfovia : všetko o staffingu! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 32-34.
  článok

  článok


 9. ZUKAUSKAS, Pranas et al. Dynamics of attack actions in the mobbing strategy: the case of Lithuania. - Registrovaný: SCOPUS, Registrovaný: Web of Science. In Journal of business economics and management. - Vilnius : Vilnius Gediminas technical university press, 2015. ISSN 1611-1699, 2015, vol. 16, no. 4, pp. 733-752.
  článok

  článok


 10. KOPČÍKOVÁ, Mária. Ako vytvoriť na pracovisku pozitívnu atmosféru. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 7, s. 79-80.
  článok

  článok