Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 158  
Vaša otázka: Heslá = "moc štátna"
 1. BRÖSTL, Alexander. Všeobecná štátoveda. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023. 334 s. ISBN 978-80-574-0188-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PODMANICKÁ, Daniela. Public Administration, Public Service and Administrative Law. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2022. ISSN 1337-2955, 2022, roč. 18, č. 2, s. 69-73.
  článok

  článok

 3. KRIŠTOFOVÁ, Barbora. Joseph Samuel Nye a koncept moci v medzinárodných vzťahoch: teoretický rámec a príklady z praxe. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 1, s. 18-33.
  článok

  článok

 4. KAJÁNEK, Tomáš. The Power of Small EU Member States after Brexit: How Powerful Is the Visegrad Group? - Registrovaný: Scopus. In Journal of Liberty and International Affairs. - Bitola : Institute for Research and European Studies. ISSN 1857-9760, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 170-191 online.
  článok

  článok

 5. MATTOŠ, Boris. Philatelic Diplomacy as a Soft Power Tool in Reflection of the Russian Invasion of Ukraine. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 410-418. VEGA 1/0836/21.
  článok

  článok

 6. KURIL, Jozef. Verejná a štátna služba – niektoré vybrané aspekty ich posudzovania. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2022. ISSN 1337-2955, 2022, roč. 18, č. 1, s. 43-48.
  článok

  článok

 7. ŠKVRNDA, František. Turecko na ceste k strednej veľmoci – III : Medzinárodno-bezpečnostné aspekty a súvislosti tureckej politiky v 21. storočí. Turecké ozbrojené sily sa začínajú vymykať z rámca pôsobenia NATO. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 12.4.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/100976>
  článok

  článok

 8. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Právny režim Arktídy - s dôrazom na vybrané inštitúty morského práva. In Medzinárodné vzťahy 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie= Proceedings of Scientific Works from the 22th International Scientific Conference. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2021. ISBN 978-80-225-4904-2. ISSN 2585-9412, s. 273-280 online.
  článok

  článok

 9. MIČKO, Branislav. NATO Between Exclusivity and Inclusivity: Measuring NATO's Partnerships. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2021. ISSN 0323-1844, 2021, roč. 56, č. 4, s. 7-40.
  článok

  článok

 10. ADAMCOVÁ, Silvia. Sprache und Macht aus historischer Betrachtung. In Einblicke in die angewandte Linguistik Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1655-8, s. 11-21 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.