Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [141 s.] [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Scopus. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 1210-0455. Dostupné na : http://www.vse.cz/pep/
  časopis

  časopis

 3. ŠPIRKOVÁ, Jana - SZÜCS, Gábor - KOLLÁR, Igor. Detailed View of a Payout Product of the Old-Age Pension Saving Scheme in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 761-777.
  článok

  článok

 4. BROOKS, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 4th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 696 s. ISBN 978-1-108-43682-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. GOGA, Marián. Niektoré aspekty Keynesovej a Leontiefovej koncepcie multiplikátora. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 50-55 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Analysis of Asymmetry in Slovak Gasoline and Diesel Retail Market. In Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion conference. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion Conference : 12-14 September, 2019, Rovinj, Croatia. - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2019. ISSN 1849-7950, 2019, vol. 5, no. 1, pp. 359-366. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 7. MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). 1st Edition. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. online 598 s. ISBN 978-80-7394-760-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. FURKOVÁ, Andrea. The Role of Spatial Spillover Effects in Relation to Regional Poverty at the EU. In ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa. Annual Conference. ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa : Proceedings of the 48th Annual Conference, 8-11 September 2019, The Vineyard Hotel, (Cape Town, South Africa). - Cape Town : ORSSA, 2019. ISBN 978-1-86822-701-3, s. 80-87 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 9. Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. Zostavovateľ/editor: Ingrid Ondrejková Krčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 87 s. [5,4 AH]. VEGA 1/0221/17, VEGA 1/0618/17, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-225-4626-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. HEALY, Kieran. Data Visualization : A Practical Introduction. Princeton : Princeton University Press, 2019. 272 s. ISBN 978-0-691-18162-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]