Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2797  
Vaša otázka: Heslá = "modelovanie"
 1. Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 2336-730X. Dostupné na : https://pep.vse.cz/archive.php
  Prague Economic Papers

  časopis

 2. KNÍŽAT, Peter et al. Nové dátové zdroje v štatistike: vplyv intenzity nákladnej dopravy na makroekonomické ukazovatele. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2024. ISSN 1339-6854, 2024, roč. 34, č. 1, s. 7-26.
  článok

  článok

 3. LACKO, Roman - MURA, Ladislav. Modelovanie efektívnosti zdieľanej ekonomiky v cestovnom ruchu krajín V4. In CESTOVNÝ RUCH: Výzvy a riešenia v riadení, kvalite a udržateľnosti služieb v cestovnom ruchu : "Perspektívy krajín V4". - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2024. ISBN 978-80-555-3271-4, s. 208-218. KEGA 020EU-4/2024.
  článok

  článok

 4. UŽÍK, Ján et al. Time Gap of the Impact of Risk Insurance, Life Insurance and Reinsurance on Social Progress: The Case of Ukraine. - Registrovaný: Scopus. In Insurance Markets and Companies. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 2616-3551, 2023, vol. 14, no. 1, pp. 153-168.
  článok

  článok

 5. MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. Recenzovali: Jozef Fecenko, František Slaninka, Martin Šeleng. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2023. 287 s. [12 AH]. VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-69021-04-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 6. STEINHAUSER, Dušan. Where Does Value-Added Flow in Gross Exports, Mr. Newton? Global Supply Chains and New Regionalization's Effects in the Asia-Pacific. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of Economic Integration. - Seoul : Center for Economic Integration. ISSN 1225-651X, 2023, vol. 38, no. 3, pp. 335-359. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 7. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. Editor: Brian König, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Adam Borovička, Michal Fendek, Andrea Furková...[et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 131 s. [8,94 AH]. ISBN 978-80-225-5107-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. Zostavenie zborníka: Michaela Chocholatá ; recenzenti: Zuzana Čičková, Andrea Furková... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 67 s. [3,26 AH]. ISBN 978-80-225-5102-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. CIBUĽA, Milan - TKÁČ, Michal, ml. Porovnanie algoritmov strojového učenia pre tvorbu predikčného modelu ceny bitcoinu. - Registrovaný: Scopus. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 5, s. 496-517.
  článok

  článok

 10. KRNÁČOVÁ, Zdena. Využitie techník faktorovej analýzy pri modelovaní agroekosystémov. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. ISSN 1337-9453, 2023, roč. 27, č. 1, s. 4-21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.