Výsledky vyhľadávania

 1. Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Scopus. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 1210-0455. Dostupné na : http://www.vse.cz/pep/
  časopis

  časopis

 2. SZAŁATA, Łukasz et al. Assessment of the Odour Quality of the Air Surrounding a Landfill Site: A Case Study. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 4, pp. 1-14 online.
  článok

  článok

 3. LOBOTKOVÁ, Martina. Prítomnosť tenzidov v odpadových vodách a možnosť ich biodegradácie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 1-2, s. 19-23.
  článok

  článok

 4. STAŠÁK, Jozef et al. Business Process Linguistic Modeling - Theory and Practice. In Operations Management : Emerging Trend in the Digital Era. - London : IntechOpen, 2021. ISBN 978-1-83881-202-7, pp. [1-29] online [2,12] AH. Dostupné na : <https://www.intechopen.com/books/operations-management-emerging-trend-in-the-digital-era>
  článok

  článok

 5. STAŠÁK, Jozef et al. Business Process Linguistic Modeling - Theory and Practise. In Operations Management : Emerging Trend in the Digital Era. - London : IntechOpen, 2021. ISBN 978-1-83881-202-7, pp. [1-24] online [1,52] AH. Dostupné na : <https://www.intechopen.com/books/operations-management-emerging-trend-in-the-digital-era>
  článok

  článok

 6. ZAGOŻDŻON, Beata - ROGOWSKI, Andrzej. Influence of Selected Factors on Implementation of the PPP Projects in Transport. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 1, pp. A14-A20.
  článok

  článok

 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Innovation As a Factor in the Sustainable Business Model of Creative Industries. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 27-35 online. VEGA 0340/19 (50%), I-20-101-00 (50%).
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna. Výber vhodného modelu ohodnotenia pri stanovení hodnoty podniku. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 33-45 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. RYBÁROVÁ, Daniela. Používanie modelu CAPM v znaleckej činnosti. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 25-32 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. ŠTETKA, Peter. [Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 64 online. Recenzia na: Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods [elektronický zdroj] / Peter Markovič, Helena Majdúchová, Daniela Rybárová ; Reviewers: Štefan Majtán, Lilia Dvořáková, Anna Križanová. 1st Edition. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-251-3.
  článok

  článok