Výsledky vyhľadávania

 1. LABUDOVÁ, Viera. Rozhodovacie stromy ako prediktívna modelovacia technika. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 60-76. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 2. KOTLEBOVÁ, Eva. Využitie Bayesovských metód pri analýze dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 34-46. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 3. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena. International conference. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : conference proceedings : may 9-12, 2017, Zakopane, Poland [elektronický zdroj]. Referees: Jan Acedański ... [et al.]. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. online [466 s.]. ISBN 978-83-65173-85-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. DLUHOŠ, Martin. Porušenie predpokladov parametrických metód - možnosti využitia metódy Bootstrap. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 55-62 online.
  článok

  článok


 5. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. Editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Libuše Müllerová ... [et al.]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. 214 s. [16,96 AH]. ISBN 978-80-245-2157-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. STANKOVÁ, Adriana - MARCI, Anton. Limitations of classical statistical models in the process of usage and possibilities of using neural networks in the field of predicting financial situation of the business. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 177-181.
  článok

  článok


 7. BYRNE, Barbara M. Structural equation modeling with AMOS : basic concepts, applications, and programming. 3rd ed. New York : Routledge, 2016. 437 s. Multivariate applications series. ISBN 978-1-138-79703-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. NEUBAUER, Jiří - SEDLAČÍK, Marek - KŘÍŽ, Oldřich. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech. Recenzovali: Pavel Tlustý, Jaroslav Michálek. 2. rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2016. 278 s. ISBN 978-80-247-5789-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Výpočtová štatistika 2016. Medzinárodný vedecký seminár. Výpočtová štatistika 2016 : zborník abstraktov z 25. medzinárodného vedeckého seminára Výpočtová štatistika 2016 a zborník príspevkov z konferencie Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2016 konaných v Bratislave v dňoch 1. - 2. decembra 2016. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-73-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. RUBLÍKOVÁ, Eva. Vplyv štrukturálnej zmeny na výsledky prognóz určených modelmi ARIMA. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 500-507 CD-ROM.
  článok

  článok