Výsledky vyhľadávania

 1. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění základní metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. KRÁTKA, Zuzana. Matematicko-štatistické modely – dôležitý nástroj manažmentu rizík poisťovní a zaisťovní. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 34-40 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 4. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). International conference. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017) : programme and abstracts : 11th international conference and 10th international conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group : Senate House & Birkbeck University of London, UK, 16 - 18 december 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. [London] : The Elsevier journal, Econometrics and Statistics (EcoSta), 2017. online [254 s.]. ISBN 978-9963-2227-4-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena. International conference. The 11th professor Aleksander Zelias international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena : conference proceedings : may 9-12, 2017, Zakopane, Poland [elektronický zdroj]. Referees: Jan Acedański ... [et al.]. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. online [466 s.]. ISBN 978-83-65173-85-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. KOTLEBOVÁ, Eva. Využitie Bayesovských metód pri analýze dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 34-46. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 7. LABUDOVÁ, Viera. Rozhodovacie stromy ako prediktívna modelovacia technika. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 60-76. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok


 8. BYRNE, Barbara M. Structural equation modeling with AMOS : basic concepts, applications, and programming. 3rd ed. New York : Routledge, 2016. 437 s. Multivariate applications series. ISBN 978-1-138-79703-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. NEUBAUER, Jiří - SEDLAČÍK, Marek - KŘÍŽ, Oldřich. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech. Recenzovali: Pavel Tlustý, Jaroslav Michálek. 2. rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2016. 278 s. ISBN 978-80-247-5789-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Výpočtová štatistika 2016. Medzinárodný vedecký seminár. Výpočtová štatistika 2016 : zborník abstraktov z 25. medzinárodného vedeckého seminára Výpočtová štatistika 2016 a zborník príspevkov z konferencie Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2016 konaných v Bratislave v dňoch 1. - 2. decembra 2016. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. 97 s. ISBN 978-80-88946-73-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]