Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIG, Brian. Komparácia vybraných metodologických prístupov gravitačného modelu s aplikačným využitím : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Ekonometria a operačný výskum. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 48 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4752-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KÖNIG, Brian. Analýza efektov zavedenia cla na zahraničný obchod. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4774-1, s. 78-86 online. APVV-17-0551, VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 3. PEARL, Judea. Causality : Models, Reasoning, and Inference. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2009, 2019, 6. dotlač. 465 s. ISBN 978-0-521-89560-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. LUKÁČIK, Martin et al. Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0444/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. Oponenti: Erik Šoltés, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava, 2017. 14 s. VEGA 1/0444/15.
 5. SHUM, Matthew. Econometric Models for Industrial Organization. Singapore : World Scientific, 2017. 139 s. World Scientific Lecture Notes in Economics, Vol. 3. ISBN 9789813209008. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. LEE, Myoung-Jae. Matching, Regression Discontinuity, Difference in Differences, and Beyond. New York : Oxford University Press, 2016. 257 s. ISBN 978-0-19-025874-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 7. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Operačná analýza v podnikovej praxi. Recenzenti: Michaela Chocholatá, Petr Fiala. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 280 s. [17,82 AH]. ISBN 978-80-225-4012-4. [Počet ex. : 22, z toho voľných 16, prezenčne 4]
 8. HO, Robert. Handbook of univariate and multivariate data analysis with IBM SPSS. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. 561 s. Statistics. ISBN 978-1-4398-9021-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. WILLIAMS, H. Paul. Model Building in Mathematical Programming. 5th Edition. Chichester : WILEY, 2013. 411 s. ISBN 978-1-118-44333-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 10. GARRATT, Anthony. Global and national macroeconometric modelling : a long run structural approach. New York : Oxford University Press, 2012. 380 s. ISBN 978-0-19-965046-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]