Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČIK, Martin et al. Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0444/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. Oponenti: Erik Šoltés, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava, 2017. 14 s. VEGA 1/0444/15.
 2. HO, Robert. Handbook of univariate and multivariate data analysis with IBM SPSS. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. 561 s. Statistics. ISBN 978-1-4398-9021-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Operačná analýza v podnikovej praxi. Recenzenti: Michaela Chocholatá, Petr Fiala. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 280 s. [17,82 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/rzZwTDdEnP> ISBN 978-80-225-4012-4. [Počet ex. : 22, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 4. KÖNIG, Brian - LOPATNÍK, Martin. Štrukturálny vektorovo-autoregresný model (SVAR) : úvod, charakteristika, identifikácia a využitie [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. online, 36 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. GARRATT, Anthony. Global and national macroeconometric modelling : a long run structural approach. New York : Oxford University Press, 2012. 380 s. ISBN 978-0-19-965046-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. DEJONG, David N. - DAVE, Chetan. Structural macroeconometrics. 2nd ed. Princeton : Princeton University Press, 2011. 418 s. ISBN 978-0-691-15287-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 7. ORICCHIO, Gianluca. Credit treasury : a credit pricing guide in liquid and non-liquid markets. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011. online [xxiii, 644 p.]. Palgrave Macmillan finance and capital markets series. Dostupné na : <http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzM2NTc4M19fQU41?sid=fddb3d9e-3a11-4065-96f0-a1f277404524@pdc-v-sessmgr05&vid=4&format=EB&rid=1> ISBN 978-0-230-30730-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KADEROVÁ, Andrea. Modelovanie pravdepodobnosti defaultu [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra matematiky FHI EU, 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/kaderova1.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. FRANTA, Michal - SAXA, Branislav - ŠMÍDKOVÁ, Kateřina. The Role of inflation persistence in the inflation process in the New EU Member States. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. ISSN 0015-1920, 2010, roč. 60, č. 6, s. 480 - 500.
  článok

  článok

 10. WALSH, Carl E. Monetary theory and policy. 3rd ed. Cambridge : The MIT Press, 2010. 613 s. ISBN 978-0-262-01377-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]