Výsledky vyhľadávania

 1. BURKOVA, Liudmyla - SHURA, Natalia - NUSINOV, Volodymyr. Estimating the Ukrainian Companies’ Financial Potential and the Probability of Forced Liquidation. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, s. 26-39.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 12, s. 5-8.
  článok

  článok

 3. ČECH, Ľubomír - KRUPOVÁ, Kristína. Limity islamského ekonomického modelu pri vymedzení jeho miesta vo svetovej ekonomike. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 97-114 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter - HANULÁKOVÁ, Eva. Circular Business Models in Textiles and Apparel Sector in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 1-19 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 5. Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva. Zostavovateľky zborníka/Editors: Zuzana Rozkošová, Lenka Tomečková, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Pavol Hrivík, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 129 s. [10,83 AH]. VEGA 1/0490/19. ISBN 978-80-225-4768-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ČECH, Ľubomír. Islamic Economic Thinking in the Countries of Post-Soviet Central Asia and Transcaucasia — Myth or Reality? In Journal of Business and Economics. - New York : Academic Star Publishing Company. ISSN 2155-7950, 2020, vol. 11, no. 8, pp. 917-927 online.
  článok

  článok

 7. KRUPOVÁ, Kristína. Môže byť islamský ekonomický model úspešný aj vo Francúzsku? In Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4768-0, s. 59-67 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 8. ČECH, Ľubomír. Ekonomická integrácia moslimských krajín - možnosti a limity. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 148-159 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. ZAGORŠEKOVÁ, Natália - KRUPOVÁ, Kristína. Islamské bankovníctvo v rozvojových krajinách. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 1079-1088 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 10. BENITO, María Elena Rodríguez. Deconstructing Marketing: How Should We Approach Marketing in the New Economy? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 1, no. Special, pp. 74-94.
  článok

  článok