Výsledky vyhľadávania

 1. DUBROVINA, Nadiya. Optimalizácia daňovo-transferového mechanizmu v Slovenskej republike v kontexte krízových vplyvov : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ZSOLT ALMÁSI, Bálint - ZÉMAN, Zoltán. Macroeconomic growth in business valuation. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 175, no. 1-2, s. 18-23.
  článok

  článok

 3. BROCKOVÁ, Katarína - KARAS, Martin. Medzinárodné investičné právo a islamský ekonomický model. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 6-13 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. ČECH, Ľubomír. Základné východiská islamského ekonomického modelu. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 14-22 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 5. KRUPOVÁ, Kristína. Aspekty islamského ekonomického modelu v európskom prostredí. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 70-79 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 6. MADARÁSZOVÁ, Alexandra. Feministická ekonómia a GPI indikátor - lepšia varianta ekonomických modelov? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 4, s. 28-49.
  článok

  článok

 7. ČECH, Ľubomír. Ekonomická integrácia moslimských krajín - možnosti a limity. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 148-159 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 8. ZAGORŠEKOVÁ, Natália - KRUPOVÁ, Kristína. Islamské bankovníctvo v rozvojových krajinách. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 1079-1088 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. WILLIAMSON, Stephen D. Macroeconomics. 6th Edition. Harlow : Pearson, 2018. 731 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-21576-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HIEU, Vu Minh - RAŠOVSKÁ, Ida. A Proposed Model on Stakeholders Impacting on Destination Management as Mediator to Achieve Sustainable Tourism Development. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018. ISSN 1805-0603, 2018, č. 1, s. 90-102.
  článok

  článok