Výsledky vyhľadávania

 1. BURKOVA, Liudmyla - SHURA, Natalia - NUSINOV, Volodymyr. Estimating the Ukrainian Companies’ Financial Potential and the Probability of Forced Liquidation. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, s. 26-39.
  článok

  článok

 2. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter - HANULÁKOVÁ, Eva. Circular Business Models in Textiles and Apparel Sector in Slovakia. - Registrovaný v: Web of Science, Registrovaný v: Scopus. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2020, vol. 9, no. 1, s. 1-19 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 3. ČECH, Ľubomír - KRUPOVÁ, Kristína. Limity islamského ekonomického modelu pri vymedzení jeho miesta vo svetovej ekonomike. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 97-114 (online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. ČECH, Ľubomír. Ekonomická integrácia moslimských krajín - možnosti a limity. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 148-159 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 5. ZAGORŠEKOVÁ, Natália - KRUPOVÁ, Kristína. Islamské bankovníctvo v rozvojových krajinách. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 1079-1088 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 6. BENITO, María Elena Rodríguez. Deconstructing Marketing: How Should We Approach Marketing in the New Economy? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 1, no. Special, pp. 74-94.
  článok

  článok

 7. DUBROVINA, Nadiya. Optimalizácia daňovo-transferového mechanizmu v Slovenskej republike v kontexte krízových vplyvov : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. BROCKOVÁ, Katarína - KARAS, Martin. Medzinárodné investičné právo a islamský ekonomický model. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 6-13 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. KRUPOVÁ, Kristína. Aspekty islamského ekonomického modelu v európskom prostredí. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 70-79 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 10. ČECH, Ľubomír. Základné východiská islamského ekonomického modelu. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 14-22 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok