Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [141 s.] [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8.
 2. BROOKS, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 4th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 696 s. ISBN 978-1-108-43682-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. NOVOTNÁ, Adriana. Analysis of the Relationship between Banking Profitability and Capitalisation Using Linear and Non-linear models. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 74-84.
  článok

  článok

 4. ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa. Annual Conference. ORSSA 2019: Operations Research Society of South Africa : Proceedings of the 48th Annual Conference, 8-11 September 2019, The Vineyard Hotel, (Cape Town, South Africa). Reviewers: R.A. Bennetto, D.G. Breed, D. Clark. 1st Edition. Cape Town : ORSSA, 2019. online 131 s. Dostupné na : <http://nand8a.com/orssa/conferences/2019/ORSSA2019_Proceedings.pdf> ISBN 978-1-86822-701-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. Zostavovateľ/editor: Ingrid Ondrejková Krčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 87 s. [5,4 AH]. VEGA 1/0221/17, VEGA 1/0618/17, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-225-4626-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. STREŽO, Marek - MUCHA, Vladimír. Modelovanie rizika rezerv založeného na agregovaných (trojuholníkových) dátach pomocou zovšeobecnených lineárnych modelov. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 75-82 CD-ROM. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 7. AGRESTI, Alan. An Introduction to Categorical Data Analysis. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 375 s. Wiley Series in Probability and Statistics. ISBN 9781119405269. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LABUDOVÁ, Viera. Finančná dostupnosť bývania na Slovensku: probitový model. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 3, s. 154-178 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 9. PEARL, Judea. Causality : Models, Reasoning, and Inference. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2009, 2019, 6. dotlač. 465 s. ISBN 978-0-521-89560-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. London : SAGE, 2018. 1070 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Wrf0RGsPCM> ISBN 978-1-5264-1952-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]