Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava - KUŠNÍR, Peter. Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 2. FURMANN, Radovan - PLINTA, Dariusz - ČECHOVÁ, Ivana. Využívanie RFID v zdravotníckych zariadeniach. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2018. ISSN 1339-2271, 2018, roč. 19, č. 2, s. 40-43.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Príjmová chudoba a sociálne vylúčenie slovenských domácností vo vzťahu k relevantným faktorom. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 375-386 online. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 4. Logistics International Conference LOGIC 2017. International conference. Proceedings of the 3rd Logistics International Conference : Belgrade, Serbia, 25. - 27. may 2017. 1st ed. Belgrade : Faculty of Transport and Traffic Engineeiring University of Belgrade, 2017. online [283 s.]. ISBN 978-86-7395-373-1.
  Proceedings of the 3rd Logistics International Conference

  elektronická kniha

 5. ŠOFRANKO, Miroslav - BREZINA, Ivan. Ekologický aspekt v okružných úlohách. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 6. COSS, Soňa. Modely s binárnou závisle premennou. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 25-34 online. VEGA 1/0092/15 "Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov".
  článok

  článok

 7. ČIČKOVÁ, Zuzana - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Routes design using own and hired vehicles. In Mathematical methods in economics. MME 2015. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2015 : conference proceedings of the 33rd International conference : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. - Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, s. 105-108 CD-ROM. VEGA 1/0245/15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207175/MME_2015_proceedings.pdf>
  článok

  článok

 8. HRICKO, Marián. Využívanie hĺbkovej analýzy údajov pri zlepšovaní kvality produkcie : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2014. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. DANESHJO, Naqibullah. The Business logistics process. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2014. ISSN 1337-7094, 2014, č. 30, pp. 263-265.
  článok

  článok

 10. DANESHJO, Naqibullah - STRATYINSKI, Cristian Dan - JERGOVÁ, Natália. Failure prevention in maintenance services and logistics. In Annals of Faculty Engineering Hunedoara. - Hunedoara : Faculty of Engineering Hunedoara, 2014. ISSN 1584-2673, 2014, vol. 12, no. 3, pp. 339-344 online. Dostupné na : <http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2014/ANNALS-2014-3-53.pdf>
  článok

  článok