Výsledky vyhľadávania

 1. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. 2x ročne. ISSN 1336-7420. Dostupné na : http://www.ssds.sk
  časopis

  časopis

 2. Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers [elektronický zdroj]. Editor/zostavovateľ: Andrea Kaderová ; reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1.vydání. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. CD-ROM 100 s. [4,25 AH]. VEGA 1/0221/17. ISBN 978-80-248-4224-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. DUDEK, Hana - SZCZESNY, Wieslaw. Correlates of Multidimensional Indicator of Quality of Life – Fractional Outcome Model Approach. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 4, pp. 45-60.
  článok

  článok

 4. BIKÁR, Miloš - VAVROVÁ, Katarína. Are global financial market influenced by behavioral effects? In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 155-162 online. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 5. KOMADEL, Daniel. Modelovanie transferu rizika poistného trhu na kapitálový trh : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2016. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MIERESOVÁ, Lucia. Panelové dáta krajín V4. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-5] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ZHAO, Jianmei. Rural income diversification patterns and their determinants in China. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 5, s. 219-231.
  článok

  článok

 8. PACÁKOVÁ, Viera - ŠOLTÉS, Erik - LINDA, Bohdan. Multidimensional credibility model and its application. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 2, s. 170-184. VEGA 1/0806/14. Dostupné na : <http://www.ekonomie-management.cz/archiv/detail/976-/>
  článok

  článok

 9. HRICKO, Marián. Využívanie hĺbkovej analýzy údajov pri zlepšovaní kvality produkcie : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2014. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. HORÁKOVÁ, Galina. Stochastic approach to determining reserves in non-life insurance. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 7th international scientific conference : 8th - 9th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3631-7, p. 265-272.
  článok

  článok