Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 168  
Vaša otázka: Heslá = "modely podnikateľské"
 1. BEDNÁROVÁ, Veronika. Aplikácia ambidexterity v riadení podnikov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 2, s. 60-72 online. VEGA 1/0006/22.
  článok

  článok

 2. BAURIEDEL, Stephan. The Digital Disruption of Ubiquitous Economic Theories. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 16-28 online.
  článok

  článok

 3. MIKLE, Lenka. Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : dizertačná práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2021. 205 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. PISTER, Marco. Business Strategy supported by Innovation in IT Industries : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2021. 209 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SEŇOVÁ, Andrea - DUGAS, Jaroslav. Startupy a ich využitie pre prax : startupová politika na Slovensku. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Košice : Fakulta BERG, Technickej univerzity v Košiciach, 2021. 73 s. [3,65 AH]. ISBN 978-80-553-3822-4.
 6. Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. Zborník z príspevkov riešiteľov projektu zostavil: Milan Oreský ; recenzenti/Reviewers: Eva Hanuláková, Peter Drábik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 132 s. [9,65 AH]. VEGA 1/0587/19. ISBN 978-80-225-4892-2.
 7. SLÁVIK, Štefan et al. The Structure of the Start-Up Business Model, Accompanying Circumstances and Consequences. In International Journal of Entrepreneurship. - London : Allied Business Academies. ISSN 1939-4675, 2021, vol. 2, no. 4S, pp. 1-21 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 8. MATTES, Frank. Lean Scaleup : A Proven Framework for Building New Businesses from Innovation. 1st Edition. [S.l.] : [s.n.], 2021. 246 s. ISBN 978-3-9823154-0-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SLÁVIK, Štefan - BEDNÁR, Richard - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. The Structure of the Start-Up Business Model—Qualitative Analysis. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 15, pp. 1-24 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 10. HULA, Róbert. Možnosti využitia upcyclingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR ako nového podnikateľského modelu pre malé a stredné podniky. In Kruh sa uzatvára. Cirkulárna ekonomika očami mladých výskumníkov a state skúsených vedcov : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4892-2, s. 7-17 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok