Výsledky vyhľadávania

 1. ORESKÝ, Milan. Východiská podnikateľských modelov pre cirkulárnu ekonomiku. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 71-92 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 2. JURKOVIČ, Miroslav. Nový pohľad na produkt v podmienkach cirkulárnej ekonomiky. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 25-35 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 3. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Slovak Baby Box : štartovací balíček pre bábätká inšpirovaný fínskou tradíciou. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 105-108 online.
  článok

  článok

 4. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Glycanostics : súpravy na skorú diagnostiku nádorových ochorení. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 51-54 online.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. MultiplexDX : personalizovaná diagnostika rakoviny. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 75-78 online.
  článok

  článok

 6. FRIDHI, Bechir. Impact of Environmental Measures on Economic Efficiency of Industrial Enterprises. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, s. 29-39. Dostupné na : <http://bit.fsv.cvut.cz/issues/01-20/full_01-20_04.pdf>
  článok

  článok

 7. VERNEROVÁ, Dominika. Kvalita v logistických procesoch – spôsoby merania a zvyšovania kvality služieb logistických centier. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 239-251 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 8. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Postavenie malého začínajúceho podniku v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 17-27 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 9. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub. Unikátny model tržieb spoločnosti pozostávajúci z rôznych typov finančných tokov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 475-482 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 10. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Správanie sa startupov na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 404-412 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok