Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 241  
Vaša otázka: Heslá = "modely stochastické"
 1. AGNAZA, Manawa - AGBODJI, Akoété Ega. Technical Efficiency and Production Risk of Rice Farmers in Togo. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1336-9261, 2022, vol. 25, no. 2, pp. 98-111.
  článok

  článok

 2. PINDA, Ľudovít - MUCHA, Vladimír - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Riadenie rizík využitím teórie extrémnych hodnôt a alternatívny transfer rizika. Recenzenti: František Peller, Anna Majtánová. 1. vydání. Brno : H.R.G., 2022. 178 s. [8,45 AH]. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0431/22. ISBN 978-80-7490-251-2.
 3. KÚTIKOVÁ, Jana. Modelovanie úmrtnosti na Slovensku z pohľadu aktuára : dizertačná práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2022. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SVOBODA, Milan - ŘÍHOVÁ, Pavla. Stock Price Prediction Using Markov Chains Analysis with Varying State Space on Data from the Czech Republic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 4, pp. 142-155.
  článok

  článok

 5. PEŇÁKOVÁ, Zlatica. Tax Policy in the Slovak and Czech Economies. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 6, s. 689-707.
  článok

  článok

 6. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - SLANINKA, František. Stochastické modely v zdravotnom poistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 92-96 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 7. PÁLEŠ, Michal - SLANINKA, František. Teória rizika v poistení : riešené príklady v jazyku R a Maxima. Recenzovali: Jozef Fecenko, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [203 s.] [6,574 AH]. VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-80-8.
 8. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela - KRÁLIK, Ivan. In Search of the Optimal Saving Strategy for Pan-European Pension Products. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2020. ISSN 1804-509X, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 54-72.
  článok

  článok

 9. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Odhad parametrov CoDe modelu úmrtnosti pre populáciu Slovenska. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 347-356 online.
  článok

  článok

 10. KÚTIKOVÁ, Jana. Slovak Population Mortality Modelling and Forecasting Using Lee-Carter Model. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 434-443 online. VEGA 1/0166/22.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.