Výsledky vyhľadávania

 1. MAIER, Tomas. Císař Friedrich II. a poslední Štaufové v německých reáliích 13. století. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 178-184 online.
  článok

  článok

 2. CHUGURYAN, Simona. Rozdelenie Švédsko-nórskej personálnej únie a vznik samostatného Nórskeho kráľovstva. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 403-410 online.
  článok

  článok

 3. BELIČKOVÁ, Kornélia - STARÍČKOVÁ, Zuzana. Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-8 online.
  článok

  článok

 4. SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne. II. diel (1959-1970). Recenzenti: Eduard Gombár, Jan Wanner. 1. vydanie. Bratislava : Slovak Academic Press : Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied, 2018. [842 s.] [68,26 AH]. VEGA 2/0028/18. ISBN 978-80-89607-65-5.
 5. MAIER, Tomas. Sálská, francká dynastie v německých reáliích. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 552-561 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Európski monarchovia: obľúbení a úspešní. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. septembra 2017, roč. 27, č. 37, s. 54-56.
  článok

  článok

 7. MAIER, Tomas. Nástup Habsburků na římsko-německý trůn, předěl v dějinách německy mluvících zemí. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 132-135 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. LEHUTA, Michal. Kolísky kapitalizmu vyčnievajú dodnes. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 3. decembra 2015, roč. 25, č. 48.
  článok

  článok

 9. KUDRNOVÁ, Johana. Postavení Alžběty II. v současném britském politickém systému. In Mezinárodní politika : měsíčník pro mezinárodní politiku. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2015, 2015, č. 1, s. [1-2]. Dostupné na : <http://www.iir.cz/article/postaveni-alzbety-ii-v-soucasnem-britskem-politickem-systemu>
  článok

  článok

 10. MAIER, Tomas. Dynastie Habsburků v reáliích německy hovořících zemí. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 72-79 CD-ROM.
  článok

  článok