Výsledky vyhľadávania

 1. BUHALA, Oliver. D & O poistenie v kontraste zákazu vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločostí za škodu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 3, s.247 - 266.
  článok

  článok


 2. Living and Working in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 81 s. ISBN 978-92-897-1583-6. ISSN 2363-0299. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Systémy kontroly kvality auditu. Lektorovali: Ján Užík, Veronika Kňažková. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. 100 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-972525-2-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BELÁŇOVÁ, Benita. Security Management of Information-Communication Systems in Terms of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic. Reviewers: Jozef Králik, Miroslava Szarková, Anna Hamranová. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. [122 s.] [8,57 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-037-7.

 5. KITCHEN, Hannah. Romania 2017. Paris : OECD, 2017. 236 s. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/romania-2017_9789264274051-en> ISBN 978-92-64-27404-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Marine Protected Areas : Economics, Management and Effective Policy Mixes. Paris : OECD, 2017. 179 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/marine-protected-areas_9789264276208-en> ISBN 978-92-64-26580-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working Environment. Paris : OECD, 2017. 214 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-guidelines-on-measuring-the-quality-of-the-working-environment_9789264278240-en> ISBN 978-92-64-27823-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. HUCKO, Pavel. Výskyt stopových prvkov v sedimentoch vodných nádrží SR - výsledky monitoringu 2016. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 7-8, s. 29-32.
  článok

  článok


 9. ĎURČANSKÁ, Daniela - JANDAČKA, Dušan. Monitorovanie znečisťovania ovzdušia cestnou dopravou. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 3, s. 138-148.
  článok

  článok


 10. DORČÁK, Peter et al. Reputation management, selected assessment and measurement tools theoretical ovierview. In International journal of business administration and management research. - Dubai : Research Plus Journals, 2017. ISSN 2412-4346, 2017, vol. 3 no. 4, pp. 1-4 online.
  článok

  článok