Výsledky vyhľadávania

 1. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. online 37 s. ISBN 978-80-223-4562-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. HUSÁR, Jaroslav. Aj ekonómia je veda : ako sa nám ju podarilo aplikovať a kde boli problémy. Bratislava : Letra Edu, 2018. 313 s. ISBN 978-80-89962-05-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 836 s. ISBN 978-1-305-58512-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie : jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vydání. Praha : GRADA, 2017. 252 s. ISBN 978-80-271-0120-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. LEWIS, Michael. The undoing project : a friendship that changed the world. London : Allen Lane/Penguin Books, 2017. 362 s. ISBN 978-0-241-25473-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. RODRIK, Dani. Economic rules : why economics works, when it fails, and how to tell the difference. New York : Oxford University Press, 2017. 253 s. ISBN 978-0-19-873690-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. HARFORD, Tim. 50 inventions that shaped the modern economy. New York : Riverhead Books, 2017. 321 s. ISBN 978-0-7352-1613-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. PAPULA, Ján et al. Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. Recenzovali: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková Bartáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 253 s. ISBN 978-80-7552-807-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. ALEXY, Július - AMBROZY, Marián - LOKAJIČEK, Miloš V. Precision and causality in economics. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, pp. 4-9 online.
  článok

  článok