Výsledky vyhľadávania

 1. MUCHOVÁ, Eva - DARMO, Ľubomír - LEŠKO, Peter. Základy ekonómie. Recenzenti: Ján Lisý, Dušan Stanek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. [277 s.] [13,85 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-134-6.
 2. SKIDELSKY, Robert. What's Wrong with Economics? : A Primer for the Perplexed. New Haven : Yale University Press, 2020. 223 s. ISBN 978-0-300-24987-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PILCH, Ctibor. Risk Tolerance and Anchoring. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-12] online.
  článok

  článok

 4. COE, Neil M. - KELLY, Philip F. - YEUNG, Henry W.C. Economic Geography : A Contemporary Introduction. 3rd Edition. Hoboken : WILEY Blackwell, 2020. 539 s. ISBN 9781119389552. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ČECH, Ľubomír. Islamic Economic Thinking in the Countries of Post-Soviet Central Asia and Transcaucasia — Myth or Reality? In Journal of Business and Economics. - New York : Academic Star Publishing Company. ISSN 2155-7950, 2020, vol. 11, no. 8, pp. 917-927 online.
  článok

  článok

 6. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Používanie inštrumentov islamského finančníctva v Afrike (sukuk a takaful). In Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4768-0, s. 120-128 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 7. ZAMBOROVÁ, Katarína. [Critical Thinking in Slovakia after Socialism]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 105-106. Recenzia na: Critical Thinking in Slovakia after Socialism / Larson, J. - NY : University of Rochester Press, 2013. - ISBN 978-1-58046-437-6.
  článok

  článok

 8. ČECH, Ľubomír. Možnosti a limity implementácie islamského ekonomického myslenia v postsovietskych republikách Strednej Ázie a Zakaukazska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 78-85. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. WEINBERG, Gabriel - MCCANN, Lauren. Super Thinking : The Big Book of Mental Models. New York : Portfolio/Penguin, 2019. 338 s. ISBN 9780525533580. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. TVERSKY, Barbara. Mind in Motion : How Action Shapes Thought. New York : Basic Books, 2019. 375 s. ISBN 9780465093069. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]