Výsledky vyhľadávania

 1. LAJČIAK, Milan. East and west: manifestation of ancient thought paradigms in modern times : heritage of old mental landscapes and their DNA. 1st ed. Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 124 s. [6 AH]. ISBN 978-620-2-01398-7.

 2. ALEXY, Július - AMBROZY, Marián - LOKAJIČEK, Miloš V. Precision and causality in economics. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, pp. 4-9 online.
  článok

  článok


 3. HARFORD, Tim. 50 inventions that shaped the modern economy. New York : Riverhead Books, 2017. 321 s. ISBN 978-0-7352-1613-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. RODRIK, Dani. Economic rules : why economics works, when it fails, and how to tell the difference. New York : Oxford University Press, 2017. 253 s. ISBN 978-0-19-873690-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017). Conference. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017) : book of abstracts. Editors: Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost. 1st edition. Bratislava : EKONÓM, 2017. 43 s. [4 AH]. ISBN 978-80-225-4421-4.

 7. LEWIS, Michael. The undoing project : a friendship that changed the world. London : Allen Lane/Penguin Books, 2017. 362 s. ISBN 978-0-241-25473-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. PAPULA, Ján et al. Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. Recenzovali: Monika Hudáková, Gabriela Pajtinková Bartáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 253 s. ISBN 978-80-7552-807-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. PAPULA, Jozef et al. Podnikanie a manažment : korene, podstata, súvislosti a trendy. Recenzovali: Miroslav Majtán, Monika Hudáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 320 s. [16 AH]. ISBN 978-80-7552-579-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 10. TVRDOŇ, Jozef. Princíp komplementarity v koncepčných prístupoch vysvetľujúcich rozvoj v priestore. In 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. mezinárodní kolokvium. 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Čejkovice, 15. – 17. června 2016 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, s. 36-41 CD-ROM.
  článok

  článok