Výsledky vyhľadávania

 1. ZAMBOROVÁ, Katarína. [Critical Thinking in Slovakia after Socialism]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 105-106. Recenzia na: Critical Thinking in Slovakia after Socialism / Larson, J. - NY : University of Rochester Press, 2013. - ISBN 978-1-58046-437-6.
  článok

  článok

 2. ČECH, Ľubomír. Možnosti a limity implementácie islamského ekonomického myslenia v postsovietskych republikách Strednej Ázie a Zakaukazska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 78-85. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 3. NOVÁK, Jaromír - ŠLOSÁR, Rudolf. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Mária Chrenová. 4. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 232 s. [13,80 AH]. ISBN 978-80-10-03590-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. BANERJEE, Abhijit Vinayak - DUFLO, Esther. Good Economics for Hard Times. 1st Edition. New York : PublicAffairs, 2019. 403 s. ISBN 978-1-61039-950-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. WEINBERG, Gabriel - MCCANN, Lauren. Super Thinking : The Big Book of Mental Models. New York : Portfolio/Penguin, 2019. 338 s. ISBN 9780525533580. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. TVERSKY, Barbara. Mind in Motion : How Action Shapes Thought. New York : Basic Books, 2019. 375 s. ISBN 9780465093069. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LISÝ, Ján - ZÁMEČNÍKOVÁ, Zuzana. Úvod do makroekonómie : pre obchodné akadémie. Lektorovali: Kajetána Hontyová, Iveta Jagošová. 4. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 133 s. [6,65 AH]. ISBN 978-80-10-03043-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. BROCKOVÁ, Katarína - KARAS, Martin. Medzinárodné investičné právo a islamský ekonomický model. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 6-13 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 9. KRUPOVÁ, Kristína. Aspekty islamského ekonomického modelu v európskom prostredí. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 70-79 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 10. Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? Zostavovateľky/Editors: Kristína Krupová, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 143 s. [11,4 AH]. VEGA 1/0490/19. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/workshop_16._10._2019/ZBORN%C3%8DK_upr._web.pdf> ISBN 978-80-225-4654-6. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 1]