Výsledky vyhľadávania

 1. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Pridaná hodnota v priemysle a pozície SR v EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 606-618 CD-ROM. VEGA 1/0135/1713.
  článok

  článok


 2. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Porovnanie a meranie profitability distribučného reťazca vybranej spoločnosti v prípade B2B a B2C. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 149-156.
  článok

  článok


 3. MARIANYI, Peter. Automatizácia je život v pohybe. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 40-41.
  článok

  článok


 4. MARIANYI, Peter. Náhradné dielce: rozdeľuj a panuj. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 42-43.
  článok

  článok


 5. ZHAO, Liang. Market equilibrium of the agricultural product target price insurance and its moral hazard premium. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 5, s. 215-224.
  článok

  článok


 6. ISKRA, Mariusz. The Importance of logistics costs in enterprises. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 34-38 CD ROM.
  článok

  článok


 7. GSCHWANDTNER, Michael - FENDEKOVÁ, Eleonora. Pricing and reimbursement for medical devices in Germany. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 281-289 CD ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 8. OLEXOVÁ, Cecília. Factors affecting the cost of employee turnover. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4274-6, s. 24 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. SENEŠI, Norbert. Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk [elektronický zdroj]. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 21.9.2015, s. [1-2] online.
  článok

  článok


 10. LÁSZLÓOVÁ, Klaudia. Kríza konfekcie na Slovensku. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2015. ISSN 1335-4620, 16. septembra 2015, roč. 23, č. 19, s. 28-29.
  článok

  článok