Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka. The Impact of quality management on economic performance of enterprises. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 2, s. 25-31 online.
  článok

  článok


 2. TURISOVÁ, Renáta - HUDÁK, Matej. Monitoring (skrytých) nákladov na kvalitu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 143-146 CD-ROM. VEGA 1/0904/16.
  článok

  článok


 3. DOPIRÁKOVÁ, Daniela - ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Hodnotenie nákladov na kvalitu v podniku. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 172-179 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. HRUŠKA, Zdeněk - JEŽKOVÁ, Marcela - HINKE, Jana. Role kvality v podnikovém řízení. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 1, s. 44-56.
  článok

  článok


 5. STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek. Skryté náklady na kvalitu. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 94-102 online. MVP I-16-110-00.
  článok

  článok


 6. MEHEŠ, Marek. Skúmanie skrytých nákladov na kvalitu. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 29 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Význam a kvantifikácia nákladov na kvalitu. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 39 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. SÆBØ, Hans Viggo. Quality assessment and improvement methods in statistics - what works? In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 4, pp. 5-14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0196534/32019714q4.pdf>
  článok

  článok


 9. KARKALÍKOVÁ, Marta. Posudzovanie nákladov na kvalitu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 165-172, CD-ROM. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok


 10. ANTALOVÁ, Renáta. Sledovanie nákladov na kvalitu a jeho význam v podmienkach výrobných podnikov. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-5 CD-ROM.
  článok

  článok