Výsledky vyhľadávania

 1. DESIATNIKOVÁ, Jana. Drôty pýtajú investície aj politiku. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 5, s. 41-43.
  článok

  článok

 2. TENCER, Tomáš. Trendy a kľúčové výzvy vo výrobe. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 4, s. 44-46.
  článok

  článok

 3. ČINTALA, Peter. Energetický audit. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 4. BALÁŽ, Peter. Energia a jej postavenie v hospodárstve Slovenska. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2007. ISSN 0013-3035, 2007, roč. 55, č. 8, s. 762-782.
  článok

  článok

 5. ROJÍČEK, Marek. Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. ISSN 0032-3233, 2007, roč. 55, č. 4, s. 435-457.
  článok

  článok

 6. CÁR, Mikuláš. Ceny energií ako dôležitý faktor vývoja inflácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Jún 2006, roč. 14, č. 6, s. 7-13.
  článok

  článok

 7. PLCHOVÁ, Božena. Vybrané aspekty vývoje konkurenceschopnosti České republiky. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043, 2005, roč. 13, č. 2, s. 95-121.
  článok

  článok

 8. JANČÍK, Ľuboš. Produktivita Slovákov nedosahuje ani polovicu americkej. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2004. ISSN 1335-4701, 8. marca 2004, roč. 12, č. 46, s. 3.
  článok

  článok

 9. BUCHA, Tibor. Porovnanie s Európou. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TV-Press. ISSN 1335-4620, 12.1.2004, č. 1-2, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. DANIELIS, Juraj. Bariéry energetickej efektivity sa dajú prekonať. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress. ISSN 1335-4701, 11. novembra 2003, roč. 11, č. 216, s. 4.
  článok

  článok