Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 363  
Vaša otázka: Heslá = "národ"
 1. BRÖSTL, Alexander. Všeobecná štátoveda. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023. 334 s. ISBN 978-80-574-0188-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BÓDY, Glória. Nástroje merania národnej značky v podmienkach Slovenskej republiky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra ekonómie a manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 55-62.
  článok

  článok

 3. PONTON, Douglas - DAVLETSHINA, Dilyara. Poems in Lockdown: Cultural Aspects of English and Russian “Coroneologisms”. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2022. ISSN 2199-6504, 2022, vol. 23, issue 1, pp. 24-38.
  článok

  článok

 4. STASHUK, Vitalii. Špecifika procesov regionalizácie na Ukrajine po roku 1991 : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2021. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. GBÚROVÁ, Marcela. Michal Miloslav Hodža: His National-Emancipation. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2021. ISSN 1337-8163, 2021, roč. 14, č. 1, s. 49-66.
  článok

  článok

 6. MELUŠOVÁ, Elena. Francúzska identita a stereotypy očami cudzincov. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 169-179 online.
  článok

  článok

 7. MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 8. COPUŠ, Lukáš - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Organizačné kultúry : Európske špecifiká. Odborne posúdili: Paulína Stachová, Milan Droppa. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Ofprint, 2020. 153 s. [6,76 AH]. ISBN 978-80-89037-60-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ŠTULAJTER, Ivan - KALICKÝ, Juraj. Sport Diplomacy Within US International and National Political Activities. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 113-120.
  článok

  článok

 10. KUTLÍK, František. Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 4-5, s. 90-97.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.