Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKORNIČKOVÁ, Zuzana - MORAVCOVÁ, Markéta. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 197-212.
  článok

  článok


 2. CEVÁROVÁ, Dominika. Nárast nacionalistických tendencií v Európe ako možná hrozba pre budúcnosť EÚ. In Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Interpolis, 2018. ISBN 978-80-972673-5-3, s. 33-38.
  článok

  článok


 3. MAROŠKOVÁ, Tereza. Rozšiřování Evropské unie jako nástroj transformace srbsko-kosovského konfliktu po roce 2008. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 22-40.
  článok

  článok


 4. ČVIRIK, Marián. Vplyv etnocentrizmu na správanie mladého slovenského spotrebiteľa. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 1337-9313, 2018, roč. 10, č. 1, s. 6-13.
  článok

  článok


 5. MRÁZ, Stanislav. Katalánsko a právo národa na sebaurčenie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 319-323 online.
  článok

  článok


 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Keď právo národa naráža na právo štátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. októbra 2017, roč. 27, č. 41, s. 60-63.
  článok

  článok


 7. MRÁZ, Stanislav. Formarea statalitãţii Slovace. In Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii. conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã. Statalitatea Moldovei: continuitatea istoricã şi perspectiva dezvoltãrii : conferinţã ştiinţificã inaternaţionalã 24-25 martie 2017, Chişinãu. - Chişinãu : IRIM, 2017. ISBN 978-9975-56-439-7, s. 568-580.
  článok

  článok


 8. TIMKO, Martin. Palárik žije : súborné dramatické dielo Jána Palárika. Raková : Životnými cestami Jána Palárika - združenie, 2017. 389 s. ISBN 978-80-972614-2-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. GULÁŠOVÁ, Ivica - BABEČKA, Jozef. Transkultúrna ošetrovateľská starostlivosť: áno či nie? In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 68-76.
  článok

  článok


 10. SEKERÁK, Marián. Koncepty občianskej participácie a participatívnej demokracie nazerané teoretickou optikou. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 155-178.
  článok

  článok