Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 342  
Vaša otázka: Heslá = "nástroje ekonomické"
 1. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Prístup k webovým databázam s jazykom Python. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5107-6, s. 116-121. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0047/23.
  článok

  článok

 2. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Zmeny v ekonomických nástrojoch na rok 2022. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 64-76 online.
  článok

  článok

 3. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Aktuálne o zmenách vo vybraných ekonomických pravidlách v r. 2021 - 2022 na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 77-86 online.
  článok

  článok

 4. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Funkčnosť ekonomických nástrojov pri napĺňaní cieľov ekologickej digitálnej ekonomiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 2, s. [1-9].
  článok

  článok

 5. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin. Prehľad prístupov k analýzam ekonomických dosahov pandémií. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 253-262. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 6. HORVÁTHOVÁ, Martina. Kapitálová požiadavka poisťovne v súlade s direktívou Solventnosť II. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 117-124.
  článok

  článok

 7. JUHÁS, Henrich. Vplyv ochranných obchodných nástrojov na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s USA. In MERKÚR 2022. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2022 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5013-0, pp. 143-151.
  článok

  článok

 8. NEMEC, Peter - ŠTEFKO, Róbert - KUBÁK, Matúš. Better Environmental Value Using Public Procurement: Evidence from Visegrad Group Countries. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 4, pp. 296-327.
  článok

  článok

 9. ČERNOTA, Mikuláš. Životné prostredie a aplikácia princípov udržateľnosti v rámci prírodných zdrojov Číny. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 123-145. Strategie AV21.
  článok

  článok

 10. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Nové prvky v slovenskej ekonomike – prínosy a otázniky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 57-65 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.