Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 338  
Vaša otázka: Heslá = "nástroje ekonomické"
 1. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Zmeny v ekonomických nástrojoch na rok 2022. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 64-76 online.
  článok

  článok

 2. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Aktuálne o zmenách vo vybraných ekonomických pravidlách v r. 2021 - 2022 na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 77-86 online.
  článok

  článok

 3. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Nové prvky v slovenskej ekonomike – prínosy a otázniky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 57-65 online.
  článok

  článok

 4. ČERNOTA, Mikuláš. Životné prostredie a aplikácia princípov udržateľnosti v rámci prírodných zdrojov Číny. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 123-145.
  článok

  článok

 5. FICO, Milan. Nástroje na zlepšenie štatistickej inferencie - analýza p-kriviek a ekvivalenčné testovanie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 323-353.
  článok

  článok

 6. Policy, Program and Project Evaluation : A Toolkit for Economic Analysis in a Changing World. 1st Edition. Cham : palgrave macmillan/Springer Nature Switzerland AG, 2020. 410 s. ISBN 978-3-030-48566-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Postavenie podnikov cestovného ruchu v štruktúre ekonomických subjektov a jeho vývoj. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 149-184 [1,586 AH] online.
  článok

  článok

 8. Contemporary Issues of Sustainable Development : Monograph. Reviewers: Aleksander Ostenda, Tetiana Baban, Nadiya Dubrovina. 1th Edition. Opole : Publishing House WSZiA, 2019. online 452 s. ISBN 978-83-946765-7-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Governance as an SDG Accelerator : Country Experiences and Tools. Paris : OECD, 2019. 161 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/governance-as-an-sdg-accelerator_0666b085-en> ISBN 978-92-64-48728-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KONEČNÝ, Stanislav. Ekonomické nástroje v teórii verejnej politiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 1, s. 61-84.
  článok

  článok