Výsledky vyhľadávania

 1. FICO, Milan. Nástroje na zlepšenie štatistickej inferencie - analýza p-kriviek a ekvivalenčné testovanie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 323-353.
  článok

  článok

 2. Contemporary Issues of Sustainable Development : Monograph. Reviewers: Aleksander Ostenda, Tetiana Baban, Nadiya Dubrovina. 1th Edition. Opole : Publishing House WSZiA, 2019. online 452 s. Popis urobený: 5.9.2019. ISBN 978-83-946765-7-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Improving the Business Management Process with Economic Tools. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 417-425 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ROZENSKÝ, Ladislav et al. Searching for Correlations Between CO2 Emissions and Selected Economic Parameters. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 2, s. 151-162.
  článok

  článok

 5. KONEČNÝ, Stanislav. Ekonomické nástroje v teórii verejnej politiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 1, s. 61-84.
  článok

  článok

 6. VÁLEK, Juraj. Efektívnosť fiškálnej politiky a ochrany životného prostredia pomocou ekonomických nástrojov. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 7. VAVROVÁ, Katarína. Environmentálne dane v prostredí priemyselnej revolúcie 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 586-595 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 8. ŠTÍPEK, Vladimír. Experimental Use of a Market-Based Approach to the Efficient Allocation of Resources Within the Government Budget. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 3-4, s. 3-16.
  článok

  článok

 9. Governance as an SDG Accelerator : Country Experiences and Tools. Paris : OECD, 2019. 161 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/governance-as-an-sdg-accelerator_0666b085-en> ISBN 978-92-64-48728-4.
  kniha

  kniha

 10. Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. Reviewers: Marian Duczmal, Olexandr Nestorenko, Stanislav Filip. 1st Edition. Opole : Publishing House WSZiA, 2018. online 770 s. ISBN 978-83-946765-1-3.
  Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World

  elektronická kniha