Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 723  
Vaša otázka: Heslá = "nástroje marketingové"
 1. Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká marketingová společnost. 4x ročne. ISSN 1211-5622. Dostupné na : http://www.cms-cma.cz/category/casopis/
  Marketing & komunikace

  časopis

 2. MARQUARD, Pascal. Global Trends in Advertising Strategies in a Covid-19 Era: Evidence from China and Germany. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2022. ISSN 1805-3246, 2022, č. 1, s. [1-15].
  článok

  článok

 3. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Politický marketing a sport: systémové aspekty. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 2, s. 12-13.
  článok

  článok

 4. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : Scientific Journal is Aimed at the Area Marketing and Marketing Management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1338-7944. Dostupné na : https://msijournal.com/
  časopis

  časopis

 5. PALENČÁROVÁ, Jana - ABULADZE, Lasha - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Goal Setting and KPI Measurement as Tools for Broader Use of Online Gamification. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 369-382 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 6. MALAGA, Jana. Začať s influencer marketingom? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 36.
  článok

  článok

 7. BEDNÁROVÁ, Lucia. Benchmarking v procese environmentálneho marketingu : inauguračná prednáška : odbor inauguračného konania: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 81 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4876-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. STRADIOTOVÁ, Eva - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Teaching Business English with the Support of Weblogs. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Folia Linguistica et Litteraria : Časopis za nauku o jeziku i književnosti. - Nikšić : Institute for Language and Literature. ISSN 2337-0955, 2021, vol. 12, no. 35, pp. 311-326 online. KEGA 005EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. VAVREČKA, Vladimír et al. The Propensity of SMEs Regarding the Usage of Technology Enabled Marketing Channels: Evidence from the Czech, Slovak and Hungarian SMEs. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Transformations in Business & Economics. - Vilnius : Kaunas Faculty. ISSN 2538-872X, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 223-240 online.
  článok

  článok

 10. POLLÁK, František - SOVIAR, Jakub - VAVREK, Roman. Sensory Marketing. In Communication Management. - London : InTech, 2021. ISBN 978-1-83969-512-4, pp. [1-20] online. VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok