Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková politika a nacionalizmus. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 306-312.
  článok

  článok

 2. MAŠKARINEC, Pavel - NOVOTNÝ, Lukáš. Strany a vládnutí v digitální éře : vybraná témata výzkumu politického stranictví. 1. vydání. Praha : Academia, 2020. 207 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-3052-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Kommunikationsstrategien der slowakischen Rechtsextremisten. Gutachter: Lívia Adamcová, Katarína Seresová. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač GmbH, 2020. 171 s. [10,73]. Politica, Band 120. VEGA 1/0344/20. ISBN 978-3-339-11598-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ŠKVRNDA, František. Zmätok okolo Brexitu. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, máj 2019, roč. 19, č. 5, s. 46-48.
  článok

  článok

 5. MLEJNEK, Josef. Provázanost náboženství a nacionalismu v zápasu o autokefalitu ukrajinské pravoslávné církve. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 3, s. 28-48.
  článok

  článok

 6. REGULI, Martin. EU Accession and Revival of Nationalisms in CEE. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 11, s. 20-33.
  článok

  článok

 7. JANÁK, Dušan. Problematika národa v počátcích sociologické teorie ve střední Evropě prizmatem tzv. habsburského dilematu Ernesta Gellnera: příspěvek k historické sociologii vědění. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 2, s.152-178.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Päť rokov postmajdanovskej tragédie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, november 2018, roč. 18, č. 11, s. 38-40.
  článok

  článok

 9. ILIFFE, John. Africans : The History of a Continent. 3rd Edition. New York : Cambridge University Press, 2018. 402 s. African Studies Series. ISBN 978-1-316-64812-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. TOOMEY, Michael. History, Nationalism and Democracy: Myth and Narrative in Viktor Orbán’s ‘Illiberal Hungary’. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 2336-825X, 2018, vol. 26, no. 1, pp. 87-108.
  článok

  článok