Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠIAR, Ján. Nadácie a ich postavenie v SR. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 81-83.
  článok

  článok


 2. VALTEROVÁ, Ivana. Reklama u neziskových organizácií. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 81-83.
  článok

  článok


 3. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Vybrané zmeny v zdaňovaní príjmov podnikateľských subjektov od roku 2018. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2018. ISSN 1335-5813, 2018, roč. 18, č. 1, s. 27-32. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 4. Učí firmy, ako zlepšiť krajinu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 13. októbra 2016, roč. 26, č. 41, s. 18-21.
  článok

  článok


 5. KAČALKOVÁ, Štefánia. Ako môžu firmy pomáhať, ak majú na to. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 5. októbra 2016, roč. 24, č. 20, s. 24.
  článok

  článok


 6. SUCHÝ, Daniel. Cvernovka chce byť kreatívne centrum. Má biznisplán zdola. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 31. marca 2016, roč. 26, č. 13, s. 24-25.
  článok

  článok


 7. S korupciou musia zatočiť najmä mladí. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. November, s. 58-61.
  článok

  článok


 8. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Portfólio aktivít vybraných neziskových organizácií v oblasti zodpovedného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 9. OBRADOVIČ, Filip - ZÁBORSKÝ, Ján. Vzostup filantrokapitalistov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 17. decembra 2015, roč. 25, č. 50-51, s. 10-13.
  článok

  článok


 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Komunitná filantropia a komunitné nadácie. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 1.6.2015, [s. 1-2], [1,90 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/komunitna-filantropia-a-komunitne-nadacie-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3Pf_2gIQAjXQ9mbKTrAPMMA/?query=komunitn%E1%20filantropia%20a%20komunitn%E9%20nad%E1cie&serp=1>
  článok

  článok