Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. HR nástroj, ktorý skutočne funguje: DISC : farby, typy a spolupráca. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 3/2014, roč. 19, zoš. 74, s. 22-24.
  článok

  článok

 2. OLŠANSKÁ, Lenka. První dny manažera. Jak je zvládnout. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 1, s. 46-47.
  článok

  článok

 3. MIŠÚN, Juraj. Zmeny intenzity kontrolovania – manažér v role objektu kontrolovania. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 382-390 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. COPUŠ, Lukáš et al. Priemysel 4.0 a jeho dopad na organizačné systémy a ľudské zdroje. In The Journal of Culture. - Praha : Ústav etnologie. ISSN 2336-7857, 2019, vol. 9, no. 2, pp. 3-8. APVV-17-0656.
  článok

  článok

 5. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Identifikácia štýlov vedenia na základe správania sa vodcu. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 109-117 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 6. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Alternatívne manažérske metódy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 73-75.
  článok

  článok

 7. WATSON, Ivana. Co dělat, když máte špatného šéfa. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 10, s. 12-14.
  článok

  článok

 8. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Delegovanie ako spôsob manažérskeho myslenia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 109-110.
  článok

  článok

 9. BODA, Tímea. The Empathic Leader. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 29, pp. 51-57.
  článok

  článok

 10. ĎURIAN, Jozef. 360° spätná väzba : skvelý prostriedok proti strate reality. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 30-33.
  článok

  článok