Výsledky vyhľadávania

 1. PORUBSKÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan. Nanomateriály a ich využitie v environmentálnych technológiách. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 3, s. 164-174.
  článok

  článok

 2. JURINA, Ľubomír. Nano od základu zmení výrobu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 25. júna 2015, roč. 25, č. 25, s. 50-51.
  článok

  článok

 3. NENCKOVÁ, Lucie. Nanoprodukty jako ekonomická výzva a environmentální problém současnosti. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 3, s. 164-176. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0207879/LOGOS POLYTECHNIKOS 3-2015.pdf>
  článok

  článok

 4. DONIČ, Tibor - MARTIKÁN, Milan. Nanotechnológia - jedna z najperspektívnejších vedných disciplín. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014, 2014, roč. 6, č. 3, s. 6-7.
  článok

  článok

 5. HORNÍKOVÁ, Adriana. Vizionárstvo (Foresight). In Spotrebiteľ. - Bratislava : Spotrebiteľský inštitút, 2009. ISSN 1337-5032, 2009, č. 3, s. 12-14.
  článok

  článok

 6. KRÁTKA, Zuzana. Nanotechnológie a ich riziká. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7574, 2008, č. 7, s. 437-439.
  článok

  článok

 7. KRÁĽOVIČ, Peter - RYNÍK, Jozef. Sci-fi a lego skladačka z atómov. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2007. ISSN 1335-4620, 17. októbra 2007, č. 21, s. 60-65.
  článok

  článok

 8. RYNÍK, Jozef - KRÁĽOVIČ, Peter. Nanoponožky a iné šibalstvá. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2007. ISSN 1335-4620, 17. októbra 2007, č. 21, s. 66-68.
  článok

  článok

 9. MOLNÁR, Pavol. Inovačný manažment a logistika vo svetle blízkej budúcnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pri príležitosti 50. výročia jej založenia. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2003. ISBN 80-225-1759-3, s. 533-537.
  článok

  článok