Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠŤÁLOVÁ, Anežka. Daň z nehnuteľností v roku 2022. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 2, s. 72-78.
  článok

  článok

 2. IŠTÓKOVÁ, Iveta. Daň z nehnuteľností priznávaná v roku 2022. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 4, s. 93-111.
  článok

  článok

 3. KALABISKA, Roman - HLAVÁČEK, Michal. Regional Determinants of Housing Prices in the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 2-29.
  článok

  článok

 4. KLEMENT, Josef - KOZÁK, Jan. Vliv prostorové regulace na nabídku nového bydlení v České republice. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-26.
  článok

  článok

 5. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Pre budúce sklady sú kľúčové cesty a logistické zázemie. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1214-4827, január-marec 2022, roč. 18, č. 90, s. 28-31.
  článok

  článok

 6. HUBIČKA, Filip. Růst cen nájmů bude pokračovat. In Logistika. - Praha : Economia, 2022. ISSN 1211-0957, 2022, roč. 28, č. 4, s. 36-39.
  článok

  článok

 7. UHMAN, Jiří. Vliv signifikantních faktorů na ceny bytů ve vybraných regionech ČR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-18].
  článok

  článok

 8. KLABNÍKOVÁ, Klára. Zdanenie príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti po ustanovenej lehote. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 8, s. 155-160.
  článok

  článok

 9. Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. ISSN 1605-1327. Dostupné na : www.gewinn.com
  časopis

  časopis

 10. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie obstarania nehnuteľnosti na predaj. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 6, s. 34-39.
  článok

  článok