Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 736  
Vaša otázka: Heslá = "nemčina"
 1. ADAMCOVÁ, Lívia - ADAMCOVÁ, Silvia. Zur Rolle der Fehlerkorrektur im Prozess der Weiterwicklung der Sprachkompetenz. - Registrovaný: Scopus. In Orbis Linguarum. - Blagoevgrad : South-West University Publishing. ISSN 2603-4026, 2023, vol. 21, no. 2, pp. 88-95.
  článok

  článok

 2. MAIER, Tomas. Sendungen der öffentlich-rechtlichen TV-Programme im Fachdeutsch-Unterricht. In Aktuelle Themen im Bereich des Fremdsprachenunterrichts. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2023. ISBN 978-3-339-13638-1. ISSN 1614-5550 (Print), s. 123-133.
  článok

  článok

 3. PATÉ, Magdaléna. Mehrsprachigkeit im Bereich Deutsch als Fremdsprache. In Aktuelle Themen im Bereich des Fremdsprachenunterrichts. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2023. ISBN 978-3-339-13638-1. ISSN 1614-5550 (Print), s. 39-49. VEGA 1/0295/23.
  článok

  článok

 4. KALAŠ, Filip. The Competition of German Adjectival Suffixes. - Registrovaný: Scopus. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2023. ISSN 0021-5597, 2023, roč. 74, č. 1, s. 81-91. I-23-101-00.
  článok

  článok

 5. SERESOVÁ, Katarína. [Book Review: Vyhnáliková, Z.- Gašová, Z.- Štefčík, J. Selection of Terminological Entries From Hunting and Related Fields]. In Apps - Academic Journal of Applied Linguistics and Languages. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. ISSN 2729-9805, 2023, vol. 1, no. 2, p. 87. Recenzia na: Výber terminologických záznamov z poľovníctva a príbuzných odborov / Zuzana Vyhnáliková, Zuzana Gašová, Jozef Štefčík ; recenzenti: Jana Rakšányiová, Oľga Wrede. 1. vydanie. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2022. - ISBN 978-80-228-3337-0.
  článok

  článok

 6. GAŠOVÁ, Zuzana - ŠTEFČÍK, Jozef. Terminologická práca v oblasti poľovníctva. Možnosti spracovania problematiky v rámci riešenia projektu KEGA. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 87-95. KEGA 006TUZ-4/2020.
  článok

  článok

 7. KUCHAROVÁ, Jana. Digitale Ansätze im Fremdsprachenunterricht (am Beispiel des Daf-unterrichts). In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 105-114. VEGA 1/0295/23.
  článok

  článok

 8. PATÉ, Magdaléna. Plurilingválny prístup k výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času XIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. November 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5109-0, s. 220-228. VEGA 1/0295/23.
  článok

  článok

 9. KUCHAROVÁ, Jana. Beitrag des deutschsprachigen Fachunterrichts zur Entwicklung von Mehrsprachigkeit der Lernenden. In Mehrsprachigkeit aus verschiedenen Perspektiven. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. ISBN 978-80-7556-138-1, s. 18-28.
  článok

  článok

 10. KUCHAROVÁ, Jana. Výučba odborných predmetov v nemeckom jazyku na Fakulte medzinárodných vzťahov na EU v Bratislave. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VIII.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VIII. : zborník príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 6. 10. 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5106-9. ISSN 2729-8973 (online), s. 99-107.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.