Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Two Controlling Terms: Half a Century of Quiet Coexistence. In Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543, pp. 158-184 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 2. LIŠKOVÁ, Danuša - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Fachsprache im Börsenwesen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 19-27.
  článok

  článok


 3. ADAMCOVÁ, Lívia. Linguistische Variationsforschung im Deutschen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 9-18 online.
  článok

  článok


 4. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Sprachpolitik als Begriff. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 1, s. 45-48.
  článok

  článok


 5. ADAMCOVÁ, Lívia. Hören und Zuhören - neue Impulse für den Fremdsprachenunterricht. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 1, s. 7-12.
  článok

  článok


 6. SERESOVÁ, Katarína. Wissenschaftliches Schreiben. Gutachter: Jana Rakšányiová, Zuzana Gašová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 94 s. [3,14 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4547-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. ADAMCOVÁ, Silvia. Unterschiedliche Zugänge zur Beschreibung der deutschen Sprache in der Vergangenheit. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F Lingua, 2018. ISBN 978-80-8177-053-1, s. 83-93 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. KUNOVSKÁ, Ingrid. Aufgaben und Ziele des Landeskundeunterrichts. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 1, s. 24-26 online.
  článok

  článok


 9. KUCHAROVÁ, Jana. Sinnvolles Lernen im Kontext des Fremdsprachenunterrichts. In Fórum cudzích jazykov, politológie, a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 1, s. 18-23 online.
  článok

  článok


 10. ADAMCOVÁ, Lívia. Die Zukunft der deutschen Sprache und der Zweigarbeit in der Slowakei. In Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS]. - Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag, 2018. ISSN 0038-8459, 2018, jg. 62, nr. 2, s. 80-83.
  článok

  článok