Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 79  
Vaša otázka: Heslá = "nerovnosť rodová"
 1. KUBĚNKOVÁ, Dana. Rodovo podmienené dezinformácie ako odstrašujúci príklad pre politickú participáciu žien. In Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5036-9, s. 47-53. I-22-112-00, APVV-19-0108.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef et al. Gender Inequalities in Remuneration of Social Workers – Clusters of Selected EU Countries. In Journal Socioterapie : [vedecký časopis]. - Prešov : Inštitút edukológie a sociálnej práce. ISSN 2644-5123, 2022, roč. 8, č. 1, s. 7-13. VEGA 1/0433/20, KEGA 027PU-4/2022.
  článok

  článok

 3. PRÁT, Šárka. The World Will Find a New Normal: A Czech Perspective. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2021. ISSN 2391-7083, 2021, no. 14, pp. 38-61.
  článok

  článok

 4. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Sociálno-ekonomické dopady na trhu práce počas pandémie Covid-19. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 4, s. 41-48 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 5. ČERNĚNKO, Tomáš. Gender and Expenditure Structure of Slovak Local Governments. In Public Economics and Administration 2021. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2021 : Proceedings of the 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4580-7. ISSN 1805-9104, pp. 91-99 online. APVV-19-0108.
  článok

  článok

 6. ŠAMBRONSKÁ, Kristína - MATUŠÍKOVÁ, Daniela. Position of Women at the Labour Market in Tourism. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia, 2020. ISSN 1336-9105, 2020, roč. 15, č. 1, s. [1-6].
  článok

  článok

 7. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Consequences of Gender Conceptualisations in Cultural Context. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 318-342 online.
  článok

  článok

 8. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Kultúrne korene rodovej nerovnosti. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 101-114.
  článok

  článok

 9. HEINTZ, James. The Economy's Other Half : How Taking Gender Seriously Transforms Macroeconomics. 1st Edition. Coventry : Agenda Publishing, 2019. 100 s. The Gendered Economy. ISBN 978-1-78821-063-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MADARÁSZOVÁ, Alexandra. Feministická ekonómia a GPI indikátor - lepšia varianta ekonomických modelov? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 4, s. 28-49.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.