Výsledky vyhľadávania

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. TARAS LVOVICH, Kloba - SOLOMIIA MYKHAYLIVNA, Kloba. Assessing the Relationship Between Financial Imbalances and Endogenous Regional Economic Development of Ukraine. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 10, s. 114-123.
  článok

  článok

 3. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Ekonomické nerovnosti a hospodársky rast. Recenzenti: Karol Morvay, Jarko Fidrmuc. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 114 s. [7,14 AH]. APVV-15-0765. ISBN 978-80-225-4783-3.
  kniha

  kniha

 4. LIPKOVÁ, Ľudmila. Argentínska ekonomika v 21. storočí. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 416-424 online.
  článok

  článok

 5. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. Editor: Jana Kotlebová ; reviewers: Eduard Baumöhl, Zuzana Brokešová ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 259 s. [20,74 AH]. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0693/17, VEGA 0257/18, KEGA 030EU-4/2017, APVV-15-0666. ISBN 978-80-225-4609-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. RANETA, Leonid. Financial Imbalances in Ukraine: Changes and Vulnerabilities after Crisis of 2014. In Journal of Modern Economic Research. - Bratislava : DENAKYR. ISSN 2644-6332, 2019, vol. 1, no. 4, pp. 45-56 online.
  článok

  článok

 7. KOLOŠTA, Stanislav - KRÁĽ, Pavol - FLAŠKA, Filip. Alternative Measures of Macroeconomic Imbalances in the EU – Design and Verification. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 36-54.
  článok

  článok

 8. HUDCOVSKÝ, Martin - MORVAY, Karol. Dilemma in Value Added Development of Slovak Manufacturing. In MakeLearn and TIIM International Conference. Thriving on Future Education, Industry, Business and Society : Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference. - Slovinsko : ToKnowPress, 2019. ISBN 978-961-6914-25-3. ISSN 2232-3309, s. 321-328 online. VEGA 1/0716/19 (50%), VEGA 2/0097/19 (50%).
  článok

  článok

 9. PAVELKA, Ľuboš. Svetlé zajtrajšky Eurozóny. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 21. mája 2018, roč. 28, č. 115, s. 28.
  článok

  článok

 10. SOUKIAZIS, Elias et al. What Can Eastern European Countries Learn from the Slovak Economy? A Twin Deficit Growth Approach. In Journal of Economic Policy Reform. - London : Taylor & Francis. ISSN 1748-7889, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 301-318. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok