Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 243  
Vaša otázka: Heslá = "normalizácia"
 1. HORBULÁK, Zsolt. Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969 – 1989). Recenzenti: Árpád Popély, István Jobbágy. 1. vydanie. Dunajská Streda : Grafis Media, 2022. 178 s. [11,33 AH]. ISBN 978-80-974129-1-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. MOSNÝ, Peter. Profily preludu : cesta k moci a jej aplikácia 1945 – 1989. Recenzenti: Jozef Klimko, Alexander Bröstl. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 193 s. ISBN 978-80-571-0426-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MARCI, Anton. Analýza elektronickej fakturácie v Európskej únii a jej implikácie pre Slovenskú republiku. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 42-48 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 4. HORBULÁK, Zsolt. Dél-Szlovákia gazdasága a husáki időszak alatt. In Okos lét, innováció és digitalizáció - irányok, trendek és következmények. Konferencia. Okos lét, innováció és digitalizáció - irányok, trendek és következmények : A XXIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete. - Győr : Széchenyi István University Faculty Apáczai (Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar), 2020. ISBN 978-615-5837-75-3, o. 85-94 online.
  článok

  článok

 5. HORBULÁK, Zsolt. Analýza hospodárskeho rozvoja južného Slovenska v normalizačnom období. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 17-41.
  článok

  článok

 6. HORBULÁK, Zsolt. Regionálne rozdiely na Slovensku v časoch normalizácie. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 67-80.
  článok

  článok

 7. HORBULÁK, Zsolt. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Lektorok: Árpád Popély, István Jobbágy. 1. vydanie. Komárno : Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne, 2020. 203 s. [11 AH]. 20-230-00356. ISBN 978-80-8122-359-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. DUPAĽ, Andrej. Štandardizácia a normalizácia ako klasický a novodobý pojem (fenomén) rozvojových procesov v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 114-121 online.
  článok

  článok

 9. World Economic Outlook : Challenges to Steady Growth. October 2018. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2018. 194 s. World Economic and Financial Surveys. ISBN 978-1-48437-679-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DALBERG, Dirk Mathias. Materializmus a machiavellizmus. Pohľad Miroslava Kusého na československú spoločnosť v období normalizácie. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2018. ISSN 1337-8163, 2018, roč. 11, č. 2, s. 32-49.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.