Výsledky vyhľadávania

 1. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV. 6x ročne. ISSN 0032-6984. Dostupné na : http://www.pravnyobzor.sk/
  časopis

  časopis

 2. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: vývoj a perspektívy : monografia. Recenzenti: Mykola Sidak, Martin Winkler, Slávka Gunárová, Peter Jedinák, Peter Mikloš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 157 s. [8,96 AH]. ISBN 978-80-571-0295-3.
 3. BELIČKOVÁ, Kornélia - BELKOVICSOVÁ, Daša - SKÝPALOVÁ, Miroslava. Rozpočtová teória a politika : pomôcka k seminárom. Recenzenti: Erika Neubauerová, Lukáš Baňacký. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 238 s. [10,956 AH]. ISBN 978-80-225-4851-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 4. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 151 s. [7,38 AH]. ISBN 978-80-571-0397-4. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]
 5. HOLUB, Dušan et al. Základy práva pre ekonómov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Gevorg Ayrumyan. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 329 s. [18,24 AH]. ISBN 978-80-571-0416-2. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 3]
 6. VYROSTKO, Matúš. Právne nástroje eliminovania extrémizmu v Českej republike. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 1, s. 68-81.
  článok

  článok

 7. Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1339-8652. Dostupné na : www.wolterskluwer.sk
  časopis

  časopis

 8. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Žiak v rodine - aktuálne (aj) z daňového aspektu. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 2, s. 9-22.
  článok

  článok

 9. SRNIŠOVÁ, Petra. Regulation of Measurement in an Insurance Company. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 167-171. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 10. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K novým opatreniam v sociálno-ekonomickej oblasti (II). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 9-10, s. 115-122.
  článok

  článok